Cvičení

  • vytvořte si schéma pro dokument, který může obsahovat následující podmnožinu HTML:

    • kořenový element je vždy div

    • uvnitř se může vyskytovat buď text, nebo elementy p a pre, i opakovaně

    • uvnitř elementů p a pre může být smíšený obsah (podelementy a, b a i)

    • element a musí vždy obsahovat atribut href

  • napište skript, který z formuláře přijme XML dokument a zkontroluje, zda vyhovuje vašemu schématu