Volání PHP funkcí z XSLT

Příklad 21. 11/funkce.php

<?php

// funkce vracející maximální číselnou hodnotu ze seznamu uzlů
function maxValue($nl)
{
 if (count($nl) == 0)
  return false;
  
 if (count($nl) == 1)
  return (double)$nl[0]->textContent;
 else
 {
  $max = (double)$nl[0]->textContent;
  foreach ($nl as $node)
  {
   if ((double)$node->textContent > $max)
    $max = (double)$node->textContent;
  }
  return $max;
 }
}

// funkce vracející uzel s maximální číselnou hodnotu ze seznamu uzlů
function maxNode($nl)
{
 if (count($nl) == 0)
  return false;
  
 if (count($nl) == 1)
  return $nl[0];
 else
 {
  $max = (double)$nl[0]->textContent;
  $maxNode = $nl[0];
  foreach ($nl as $node)
  {
   if ((double)$node->textContent > $max)
   {
    $max = (double)$node->textContent;
    $maxNode = $node;
   }
  }
  return $maxNode;
 }
}

// načtení dokumentu XML
$xml = new DomDocument();
$xml->load("katalog.xml");

// načtení stylu XSLT
$xsl = new DomDocument();
$xsl->load("php-funkce.xsl");

// vytvoření procesoru XSLT
$proc = new xsltprocessor();
$proc->registerPhpFunctions();
$proc->importStylesheet($xsl);

// provedení transformace a vypsání výsledku
echo $proc->transformToXML($xml);

?>

Příklad 22. 11/php-funkce.xsl

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<xsl:stylesheet xmlns:xsl="http://www.w3.org/1999/XSL/Transform"
        xmlns:php="http://php.net/xsl"
        extension-element-prefixes="php"
        version="1.0">

<xsl:template match="/">
 Maximální cena položky: 
  <xsl:value-of select="php:function('maxValue', //cena)"/>
  <br/>

 Jméno položky s maximální cenou: 
  <xsl:value-of select="php:function('maxNode', //cena)/../nazev"/>
  <br/>
 
 Hash názvu firmy:
  <xsl:value-of select="php:functionString('md5', /katalog/info/firma)"/>
</xsl:template>

</xsl:stylesheet>