Ukázka využití XMLReaderu a doplnění chybějící funkčnosti

Příklad 23. prehled/xmlreader.php

<!DOCTYPE HTML PUBLIC '-//W3C//DTD HTML 4.01//EN'>
<html lang="cs">
 <head>
  <meta http-equiv="content-type" content="text/html;charset=utf-8">
  <title>Přehled zpráv</title>
 </head>
 <body>
<?php 

// vytvoření nového XMLReaderu
$reader = new XMLReader2();

// otevření souboru pro čtení
$reader->open("../data/luparss.xml");

// dokud je co, čteme další část dokumentu XML
while ($reader->read())
{
 // obsluha odkazu (element link)
 if ($reader->nodeType == XMLReader::ELEMENT && $reader->name == "link")
  echo "<h1>Přehled aktuálních zpráv ze serveru 
   <a href='" . htmlspecialchars($reader->readString(), ENT_QUOTES) . "'>" .
   $title . "</a></h1>";

 // obsluha názvu kanálu
 if ($reader->nodeType == XMLReader::ELEMENT && $reader->name == "title")
  $title = htmlspecialchars($reader->readString());

 // obsluha položky v kanálu
 if ($reader->nodeType == XMLReader::ELEMENT && $reader->name == "item")
 {
  echo "<dl>";

  // dokud je co, čteme další část dokumentu XML 
  // předpokládáme přitom, že elementy jsou uvnitř elementu item
  while ($reader->read())
  {
   if ($reader->nodeType == XMLReader::ELEMENT && $reader->name == "link")
				echo "<dt><a href='" . htmlspecialchars($reader->readString(), ENT_QUOTES) . "'>" .
					$title . "</a></dt>\n";

   if ($reader->nodeType == XMLReader::ELEMENT && $reader->name == "title")
				$title = htmlspecialchars($reader->readString());

   if ($reader->nodeType == XMLReader::ELEMENT && $reader->name == "description")
				echo "<dd>" . htmlspecialchars($reader->readString()) . "</dd>\n";
  }

  echo "</dl>";
 }
}

class XMLReader2 extends XMLReader
{
 function readString()
 {
		$depth = 1;
		$text = "";

		while ($this->read() && $depth != 0)
		{
			if (in_array($this->nodeType, array(XMLReader::TEXT, XMLReader::CDATA, XMLReader::WHITESPACE, XMLReader::SIGNIFICANT_WHITESPACE)))
				$text .= $this->value;
			if ($this->nodeType == XMLReader::ELEMENT) $depth++;
			if ($this->nodeType == XMLReader::END_ELEMENT) $depth--;
		}
		return $text;
	}
}

?>
 </body>
</html>