IZI248
-Úvodní informace
-Přehled XML API v PHP5
-SimpleXML
-SAX
-DOM
-XPath
-Validace
-XSLT
-XMLReader
-Webové služby