Příklady zápočtových úloh pro IZI248


Obsah

1. Doplňování nedělitelných mezer za neslabičné předložky
2. Interaktivní nastavení parametrů XSLT transformace
3. On-the-fly konvertor z RSS a Atom 0.3 na Atom 1.0

1. Doplňování nedělitelných mezer za neslabičné předložky

Napište aplikaci, která umožní uživateli na server nahrát XML dokument a zvolit si, za jaké předložky se má doplnit nedělitelná mezera. Po doplnění mezer se XML dokument pošle zpět do klienta.

Aplikace umožní:

  • výběr předložek, za které se doplňují pevné mezery, standardně „AIKOSUVZikosuvz

  • výběru tvaru doplňované pevné mezery –  ,   nebo přímo znak s kódem 160

  • nastavit seznam elementů, ve kterých se náhrada neprovádí (implicitně prázdný)

  • nastavit, zda se má pevná mezera nahrazovat i v sekcích CDATA (implicitně se nenahrazuje)

  • nastavit, zda se má pevná mezera nahrazovat i v hodnotách atributů (implicitně se nenahrazuje)

  • uživatelské nastavení půjde pojmenovat a uložit pro opakované použití

2. Interaktivní nastavení parametrů XSLT transformace

Napište aplikaci, která uživateli umožní na server nahrát dokument XML a styl XSLT. Aplikace ve stylu najde všechny parametry (xsl:param) a umožní uživateli ve formuláři změnit jejich výchozí nastavení. Po změně parametrů uživatel může spustit následující operace:

  • vygenerování náhledu výsledku transformace s nově nastavenými parametry;

  • uložení stylu s opravenými hodnotami parametrů;

  • uložení stylu, který nastaví nové hodnoty parametrů a původní styl načítá přes xsl:import.

3. On-the-fly konvertor z RSS a Atom 0.3 na Atom 1.0

Napište skript, který jako parametr dostane URL adresu feedu ve formátu RSS (0.91 nebo 2.0) nebo Atom 0.3. Skript tento feed stáhne, překonvertuje na Atom 1.0 a vrátí.