Kaskádové styly – pokračování

4IZ268 – Webové technologie

Jirka Kosek

Poslední modifikace: $Date: 2017/12/16 17:30:36 $

Podpora různých zařízení

Podopora několika výstupních médií

 • přímo ve stylu:


 @media print {
  BODY { font-size: 10pt }
 }
 @media screen {
  BODY { font-size: 12pt }
 }
 @media screen, print {
  BODY { line-height: 1.2 }
 }
 • připojení několika různých stylů:

<link rel="stylesheet" type="text/css" href="zaklad.css" media="all">
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="online.css" media="screen">
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="tisk.css" media="print">
 • stránka by měla mít připojení minimálně speciální styl pro tisk, který při tisku skryje navigaci a další „zbytečnosti“

Přizpůsobení stylu na základě parametrů koncového zařízení

 • „media queries“ – umožňují jednu a tutéž stránku inteligentně zobrazit na různých koncových zařízeních

 • styly se použijí selektivně na základě podmínek testujících např. rozlišení obrazovky, orientaci displeje, barevnou hloubku

 • podle dostupné velikosti obrazovky můžeme měnit layout stránky, zobrazovat/skrývat její části, …

 • media queries jsou základním prostředkem pro realizaci responzivního designu

Ukázka media queries

 • podmíněně lze načíst celý styl:

  <link rel="stylesheet" href="velkaobrazovka.css" media="screen and (min-width: 1200px)">
  <link rel="stylesheet" href="smartphone.css" media="screen and (max-device-width: 480px)">
 • případně můžeme mít jen podmíněné sekce uvnitř jednoho stylu:

  @media screen and (min-width: 500px) and (max-width: 1200px) {
   …pravidla…
   }
  
  @media screen and (min-width: 1200px) {
   …pravidla…
   }
  
  @media screen and (max-width: 500px) {
   …pravidla…
   }
 • ukázka

Písmo na webu

Uživatelem definovaná písma

 • CSS nabízejí prostředky pro definici a stažení písma do prohlížeče

 • prohlížeče podporují různé formáty písem

 • v poslední době konečně došlo ke shodě na jednom formátu WOFF (Web Open Font Format)

 • existují různé služby pro snadné zařazení písma v mnoha formátech – http://www.fontsquirrel.com/, http://www.google.com/webfonts, https://edgewebfonts.adobe.com/

 • licence některých písem neumožňuje použití přímo na webu

 • pozor na podporu českých znaků (http://misc.maly.cz/webfonts.php)

 • pozor na některých mobilních zařízení („bílá stránka“ než se načte písmo)

Vložení písma prakticky

Příklad 1. Definice a použití nového písma v CSS
@font-face
{ 
 font-family: Baskerville;
 src: url(http://example.com/fonts/baskerville.woff);
}

h1 { font-family: Baskerville, serif; }
Příklad 2. Vložení písma pomocí „fontové“ služby
<link href='https://fonts.googleapis.com/css?family=Titillium+Web&subset=latin,latin-ext'
   rel='stylesheet' type='text/css'>

<style>
h1 { font-family: 'Titillium Web', sans-serif; }
</style>

Animace, transformace a přechody

Transformace

 • jakýkoliv objekt je možné libovolně 2D transformovat (posunutí, otočení, skosení, zvětšení/zmenšení)

 • lze aplikovat několik transformací najednou

h1 { color: red;
   transform: rotate(30deg) translateY(200px); }

Přechody

 • vlastnosti CSS lze jednoduše nechat přejít do jiné hodnoty a tím vytvořit dojem animace

 • měnit lze několik vlastností najednou

 • lze ovládat rychlost a tempo přechodu

 • podporováno jen na některých vlastnostech

 • podpora se postupně rozšiřuje, ve starších prohlížečích je potřeba používat „vendor prefixy“

 • h1:hover { color: blue;
        font-size: 400px;
        background-color: yellow; 
        transition: color 10s linear,
              font-size 10s linear,
              background-color 10s linear; }
 • méně náročné na zdroje než animace vytvářené pomocí JavaScriptu

Animace

 • složitější průběh změn vlastností lze popsat pomocí pravidla @keyframes a vlastností animation-*

 • @keyframes enlarge-and-rotate {
   from {
    font-size: 4px;
   }
  
   20% {
    transform: rotate(0deg)
    }
  
   80% {
    transform: rotate(720deg)
    }
  
   to {
    font-size: 400px;
    transform: rotate(720deg)
    }
   }
  
  h1 {
   font-size: 4px;
   animation-name: enlarge-and-rotate;
   animation-duration: 8s; 
   animation-iteration-count: infinite;
   animation-direction: alternate;
  }

Stránkovaná média

HTML+CSS nejen na webu

 • prohlížeče stále nenabízejí uspokojivé možnosti tisku

 • vydavatelé touží po jednom formátu, který půjde publikovat na webu, tisknout a použít pro e-knihy

Stránkovaný výstup

 • nastavení okrajů na stránce; zvlášť pro liché, sudé a první

 • řízení stránkového zlomu

 • kontrola vdov a sirotků

 • číslování stránek

 • doplnění čísel stránek (obsah)

 • záložky

h2, h3, h4 { page-break-after: avoid; }
h1 { page-break-before: always; 
thead, tr { page-break-inside: avoid; }

Generování obsahu, automatické číslování

 • pseudoselektory before a after, vlastnost content

  p.note:before { content: "Note: " }
 • automatické číslování

  h1:before {
    content: "Chapter " counter(chapter) ". ";
    counter-increment: chapter; /* Add 1 to chapter */
    counter-reset: section;   /* Set section to 0 */
  }
  h2:before {
    content: counter(chapter) "." counter(section) " ";
    counter-increment: section;
  }

Využití v praxi

Layout a pozicování

Jak lze v CSS rozmístit prvky na stránce

 • obtékáním (float)

 • pozicováním (position)

 • tabulkový layout

 • flexbox

 • grid

Pokročilá témata

CSS preprocesory

 • pro profesionální použití některé věci CSS neumí

  • proměnné pro snadné modifikace hodnot, které se vyskytují na více místech stylu (např. použité barevné schéma)

  • ošetření prefixovaných/neprefixovaných vlastností

  • výpočty

 • lze řešit pomocí preprocesorů CSS

Povinná četba