Grafika a obrázky na webu

4IZ268 – Webové technologie

Jirka Kosek

Poslední modifikace: $Date: 2017/12/16 17:30:36 $

Úvod

Co to jsou multimédia

 • obrázky

 • zvuk

 • video

 • synchronizovaná multimédia

  • klipy složené z různých objektů (audio, video, obrázky, text)

  • průběh klipu se řídí časem případně interakcí s uživatelem

Výhody

 • atraktivnější a zajímavější než statické stránky

 • pohodlnější a účinější vstřebávání informací

Nevýhody

 • náročnost na přenosovou kapacitu sítě

  • HTML stránka má velikost v jednotkách KB

  • multimédia v desítkách, stovkách KB, video záznamy pak v MB

 • u některých médií jsou zvýšené nároky na výkon počítače (video)

 • finančně i časově náročné na vytváření

 • musíme najít kompromis mezi množstvím přenášených dat a požadavky na estetiku stránky

Umístění MM obsahu na stránku

 • MM obsah je obvykle uložen v samostatných souborech ve speciálním formátu

 • do HTML stránky se vkládá pouze odkaz na externí soubor s MM obsahem

 • zpracování a přehrání MM dat

  • přímo prohlížečem (obrázky, základní zvukové formáty – s příchodem HTML5 prohlížeče přímo podporují i video)

  • nezávislou aplikací otevřenou v novém okně (video, …)

  • plug-in – nezávislá aplikace, která se tváří jako součást prohlížeče, MM obsah je přímo součástí stránky

  • kvůli bezpečnosti a stabilitě se od plug-inů upouští

Obrázky

Vkládání obrázků

 • podpora je součástí HTML již od jeho raných verzí

 • obrázek se vloží na místo elementu img

  <img src="URL adresa obrázku"
     alt="textový popis obrázku">
 • atribut alt je důležitý

  • ne všechny prohlížeče podporují grafiku

  • zrakově postižení

 • k podporovaným grafickým formátům se ještě vrátíme

 • aby se zamezilo přepočítávání layoutu stránky je vhodné u obrázků uvádět i atributy width a height

Grafické formáty

 • bitmapové × vektorové

 • bitmapové

  • GIF

  • JPEG

  • PNG

 • vektorové

  • po dlouhé době je dnes standardizován formát SVG

 • podpora v prohlížečích

Snižování velikosti obrázků

 • zmenšení rozlišení (to ale nejde vždy)

 • snížení barevné hloubky (počtu použitých barev)

 • komprese

  • ztrátová (JPEG)

  • bezztrátová (GIF, PNG)

 • pro firemní loga, schémata apod. jsou úspornější vektorové formáty

GIF

 • nejpoužívanější formát

 • umožňuje vytvářet obrázky maximálně ve 256 barvách

 • není příliš vhodný pro zařazování naskenovaných fotografií na stránky

 • animované obrázky

 • jedna transparentní barva

 • prokládané obrázky (rychlejší náhled na pomalé lince)

 • dříve byly problémy s licencováním, ale platnost patentů již skončila

JPEG

 • pouze barevný režim TrueColor

 • ztrátová komprimace dat (vhodná především pro fotografie)

 • progresivní verze formátu (rychlejší zobrazení náhledu)

PNG

 • původně náhrada formátu GIF (nebyl omezen patenty)

 • umožňuje vytvářet obrázky v mnoha barevných hloubkách včetně TrueColor (dokonce i 48bitový TrueColor), v odstínech šedi apod.

 • alfa-kanál – pro každý bod obrázku lze určit jeho průhlednost

 • neumožňuje tvorbu animovaných obrázků

 • prokládání obrázků je oproti GIFu ještě vylepšeno

SVG

Scalable Vector Graphics

 • vektorový formát využívající XML syntaxi

 • obrázek se skládá ze základních grafických elementů jako úsečka, kružnice, text, …

 • může být uložen v samostatném souboru nebo přímo jako součást stránky HTML

 • možnost podle potřeby zvětšovat/zmenšovat

 • s obrázkem lze manipulovat pomocí rozhraní DOM a JavaScriptu

 • podpora v prohlížečích

 • vytváření obrázků v SVG – většinu vektorových editorů umí přímo exportovat do SVG

SVG

Ukázka zařazení přímo do stránky HTML5

<!DOCTYPE html>
<html>
 <head>
  <meta charset="utf-8">
  <title>Ukázka SVG obrázku</title>
 </head>
 <body>
  <h1>Vektorový obrázek v SVG</h1>
  <svg width="200" height="300" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg">
   <desc>This is a blue circle with a red outline</desc>
   <g>
    <circle style="fill: blue; stroke: red" cx="200" cy="200" r="150"/>
     <text x="100" y="50" 
          style="font-size: 36px; font-family: Verdana">Ahoj světe</text>
   </g>
  </svg>
 </body>
</html>

SVG

Zařazení externího obrázku

<!DOCTYPE html>
<html>
 <head>
  <title>Ukázka SVG obrázku</title>
 </head>
 <body>
  <h1>Vektorový obrázek v SVG jako obrázek</h1>
  <img src="svg.svg" alt="Obrázek kruhu">

  <h1>Vektorový obrázek v SVG jako objekt</h1>
  <object type="image/svg+xml" data="svg.svg" 
      width="100%" height="100%">
  </object>

  <h1>Vektorový obrázek v SVG jako plugin</h1>
  <embed src="svg.svg" width="100%" height="100%"   
      pluginspage="http://www.adobe.com/svg/viewer/install/">
  </embed>

  <h1>Vektorový obrázek v SVG jako objekt 
    kompatibilní se staršími prohlížeči</h1>
  <object type="image/svg+xml" data="svg.svg" 
      width="100%" height="100%">
   <embed src="svg.svg" width="100%" height="100%"  
       pluginspage="http://www.adobe.com/svg/viewer/install/">
   </embed>
  </object>
 </body>
</html>

Jak se dají použít obrázky na stránce

 • jako obrázek

 • jako odkaz

 • animovaný obrázek

  • s animacemi velice opatrně, jsou většinou dost rušivé

 • pozadí stránky

  • mělo by být dostatečně kontrastní vůči textu stránky

 • klikací mapa

Jak vytvářet obrázky

 • kliparty/fotobanky

 • skenování

 • grafický editor

Canvas

Canvas

 • HTML5 přidává nový element canvas

 • canvas tvoří obdélníkovou oblast na obrazovce, kam lze pomocí Javascriptu cokoliv kreslit

 • vytvoření oblasti na stránce pomocí elementu canvas

  <canvas id="platno" width="600" height="300"></canvas>
 • v Javascriptu je potřeba vybrat správné plátno a získat jeho kontext

  var context = document.getElementById('platno').getContext("2d");
  
  context.beginPath();
  context.moveTo(10, 10);
  context.lineTo(100, 100);
  context.stroke();
 • v současné době většina prohlížečů podporuje pouze 2D rastrové plátno

 • postupně se přidává podpora pro 3D (tzv. WebGL)

Canvas – ukázky

Srovnání Canvas vs. SVG

  Canvas SVG
Výhody
 • rychlý prostředek pro vykreslení jakéhokoliv 2D rastrového objektu

 • výsledek může být uložen jako obrázek (PNG/JPEG)

 • nezávislé na rozlišení

 • přímá podpora animací

 • možnost manipulace přes DOM a obsluha událostí

Nevýhody
 • operace jako animace nebo obsluha událostí je potřeba udělat „ručně“

 • horší přístupnost

 • složitější scény se vykreslují pomaleji

Responzivní obrázky

Problém

 • jak snadno nabízet odlišné obrázky pro různé situace (rozlišení, poměry stran, výřezy, ...)

 • mnohé problémy řeší vektorový formát SVG

 • vektorové formáty však nelze použít vždy

Element picture

 • pomocí media queries můžeme specifikovat více alternativ jednoho obrázku pro různá média

 • <picture>
   <source media="(min-width: 40em)"
    srcset="big.jpg 1x, big-hd.jpg 2x">
   <source 
    srcset="small.jpg 1x, small-hd.jpg 2x">
   <img src="fallback.jpg" alt="">
  </picture>
 • jednotlivé varianty obrázku se zadávají pomocí elementu source

 • kvůli zpětné kompatibilitě se používá i element img

 • zatím nepodporují úplně všechny prohlížeče

 • lze používat již dnes díky polyfillu picturefill

Atributy srcset/sizes

 • historicky předcházejí elementu picture a nejsou tak flexibilní

 • syntaxe je poměrně obskurní a vymyká se zvyklostem HTML

 • výběr obrázku podle denzity displeje:

  <img src="big.jpg" srcset="big.jpg 1x, big-hd.jpg 2x">
 • výběr obrázku podle šířky okna prohlížeče:

  <img src="small.png" srcset="small.png 600w, medium.png 1024w, large.png 1600w">
 • určení šířky a výběr obrázku podle layoutu:

  <img src="small.png" 
     srcset="small.png 600w, medium.png 1024w, large.png 1600w"
     sizes="(min-width: 768px) 300px, 100vw">

Další zdroje informací

Standardy W3C

SVG

Canvas