JavaScriptové knihovny a frameworky

Jirka Kosek

Poslední modifikace: $Date: 2016/12/02 09:26:24 $

Proč čistý JavaScript někdy nestačí

 • mezi prohlížeči pořád existují drobné nekompatibility nebo rozdíly v podporovaných technologiích

 • ošetřování rozdílů mezi prohlížeči je pracné

 • mnoho běžných úkolů je v čistém JS+DOM zbytečně zdlouhavých a složitých

 • pro psaní rozsáhlých aplikací je užitečná abstrakce, která nám dovolí lépe se orientovat v rozsáhlém kódu

jQuery

jQuery

 • https://jquery.com/

 • dnes asi nejznámější a nejpoužívanější knihovna

 • usnadňuje průchod a minipulaci s DOM, obsluhu událostí, animace, AJAX, …

Základní použití

 • knihovnu je potřeba nejprve načíst do stránky

  <script src="https://code.jquery.com/jquery-2.1.4.min.js"></script>
 • knihovnu lze načítat z CDN nebo si udělat vlastní kopii

 • veškerá funkcionalita je dostupná pomocí objetu $

 • elementy lze snadno vybírat pomocí selektorů

  $("#button")
 • pomocí metod lze pak snadno dále pracovat s vybranými elementy

  $("#button").click(… co se má stát, když se klikne na tlačítko…)
 • spuštění kódu po načtení stránky

  $(document).ready(… co se má stát, když je stránka celá načtená…)
 • demo

jQuery a AJAX

 • $().ajax() – univerzální silně parametrizovatelná funkce

 • $().get() – provedení požadavku GET

 • $().getJSON() – provedení požadavku GET, který vrací v JSON

 • $().post() – provedení požadavku POST

 • $().load() – snadné načtení a vložení fragmentu HTML do stránky

 • kód je obvykle mnohem kratší než v čistém JS

  $(document).ready(function() {
   $("#btn").click(function() {
    $.getJSON("http://localhost:8000/data.json", function(osoba) {
     $("#result").html("Jméno je " + osoba.jmeno + " a věk je " + osoba.vek);
    });
   });
  })

Související knihovny

 • jQuery UI – snadná tvorba uživatelského rozhraní

 • jQuery Mobile – knihovna pro tvorbu rozhraní vhodného i pro mobilní a dotyková zařízení

 • QUnit – knihovna pro jednotkové testování JS kódu

Zajímavé knihovny

Google Maps JavaScript API

 • snadné vkládání map do stránek

 • pomocí API lze do mapy přidávat další vrstvy, body, trasy, …

 • při větším počtu požadavků placené

 • dokumentace

 • <div id="map"></div>
  <script>
  var map;
  function initMap() {
   map = new google.maps.Map(document.getElementById('map'), {
    center: {lat: -34.397, lng: 150.644},
    zoom: 8
   });
  }
  </script>
  <script src="https://maps.googleapis.com/maps/api/js?key=YOUR_API_KEY&callback=initMap"
      async defer></script>

Seznam Mapy API

 • snadné vkládání map do stránek

 • pomocí API lze do mapy přidávat další vrstvy, body, trasy, …

 • dokumentace

 • <script src="//api.mapy.cz/loader.js"></script>
  <div id="mapa"></div>
  <script>
  var stred = SMap.Coords.fromWGS84(14.41, 50.08);
  var mapa = new SMap(JAK.gel("mapa"), stred, 10);
  mapa.addDefaultLayer(SMap.DEF_BASE).enable();
  mapa.addDefaultControls();
  </script>

D3.js

Web Components

Web Components

 • sada specifikací, které umožní vytváření komponent pomocí základních webových technologií – HTML+CSS+JS

 • komponenty budou zapouzdřovat určitou funkcionalitu

 • zamezí nežádoucí interakci mezi více knihovnami vloženými na stránce

 • mnoho věcí, které se dnes musí programovat, půjde do stránky vložit čistě deklarativním způsobem

 • postaveno na čtyřech technologiích: Custom Elements, HTML Imports, Templates, Shadow DOM

 • podpora v prohlížečích postupně vzniká

 • http://webcomponents.org/

 • katalog komponent: https://customelements.io/

Polymer

Frameworky pro vývoj aplikací

Angular JS

 • rozšiřuje HTML o relativně snadnou možnost tvorby aplikací

 • zabudovaný obousměrný data-binding odstraňuje nutnost ruční synchronizace DOMu se stavem aplikace

 • u rozsáhlejších aplikací může mít Angular 1 problémy s výkonem

 • připravuje se podstatně lepší verze 2

 • https://angularjs.org/

React

 • populární a výkonná knihovna pro tvorbu uživatelského rozhraní

 • umožňuje snadnou definici komponent, ze kterých se vykresluje stránka aplikace

 • lze používat jednoduchý šablonovací jazyk JSX nebo kód generovat pomocí funkcí

 • komponenty vykreslující stránku aplikace tvoří virtuální DOM

 • React se snaží uživatele zcela odstínit od DOM a kvůli výkonu vždy modifikuje jen nejnutnější části DOM

 • lze kombinovat s dalšími knihovnami

 • pro řízení toku aplikace a dat se často používá knihovna Flux

 • https://facebook.github.io/react/

Další zdroje informací

Doporučená četba