Multimédia

4IZ268 – Webové technologie

Jirka Kosek

Poslední modifikace: $Date: 2017/12/16 17:30:36 $

Úvod

Vkládání libovolných MM objektů

 • element object umožňuje vložení několika verzí MM objektu, prohlížeč si může podle svých schopností vybrat nejvhodnější verzi

  <object data="URL k souboru"
      type="MIME typ dat"
      width="šířka objektu"
      height="výška objektu">
       alternativní verze objektu (obrázek, text)
  </object>
 • příklad:

  <object data="earth.mpeg" type="application/mpeg" width="300" height="200">
   <object data="earth.gif" type="image/gif" width="400" height="500">
    Planeta Země tak, jak ji viděl Gagarin.
   </object>
  </object>
 • object je součástí HTML až od verze 4.0

Element embed

 • dříve se používal element embed, který však dlouho nebyl součástí standardu HTML (HTML5 jej však podporuje, protože jej podporují prohlížeče)

  <embed src="earth.mpeg" type="application/mpeg" width="300" height="200">
  </embed>
 • oba přístupy lze kombinovat (dříve se používalo pro zajištění kompatibility se staršími prohlížeči)

  <object data="earth.mpeg" type="application/mpeg" width="300" height="200">
   <embed src="earth.mpeg" type="application/mpeg" width="300" height="200">
   </embed>
  </object>

Vkládání zvuku a videa v HTML5

 • podpora elementu object napříč prohlížeči nebyla ideální, a proto HTML5 přineslo nové speciální elementy

 • <video src="URL k souboru"
      width="šířka videa"
      height="výška videa">
      … alternativní obsah, pokud video nelze přehrát
  </video>
 • <audio src="URL k souboru">
      … alternativní obsah, pokud nelze zvuk přehrát
  </audio>
 • HTML5 definuje i API pro práci s audio/video – spuštění, zastavení, …

Zvuk

Formáty

 • navzorkování zvukového signálu

  • primitivní kódovací algoritmy (PCM, DPCM, …)

   • neznámější formáty – WAV, AU

  • pokročilejší kódování využívající nedokonalosti lidského sluchu

   • MP3, AAC, RealAudio, ATRAC, WMA, Vorbis, Opus, …

 • syntéza zvuku

  • úsporné zaznamenání pokynů pro zvukový syntetizátor v počítači (druh zvuku, sekvence tónů a jejich délky)

  • MIDI

 • 1 minuta záznamu WAV/MP3/MIDI = 10 MB/1 MB/10 KB

Vložení do stránky

 • odkaz na soubor se zvukovým záznamem

  • pokud je dobře nakonfigurovaný prohlížeč a OS, spustí se po aktivaci odkazu příslušný přehrávač

   <a href="zaznam_prednasky.mp3">Poslechněte si přednášku</a>
 • hudba automaticky přehrávaná po natažení stránky

  <audio src="skladba.mp3" autoplay>
  </audio>
 • vložení hudby včetně panelu pro ovládání přehrávače

  <audio src="skladba.mp3" controls>
  </audio>

Ovládání elementu audio

 • další atributy

  • muted – zvuk je po spuštění ztišený

  • loop – zvuk se přehrává dokola

  • preload – zvuková data se začnou načítat ještě před spuštěním přehrávání

 • HTML5 definuje JS API, které dovoluje ovládání přehrávače

  • play() – spuštění přehrávání

  • pause() – pozastavení přehrávání

Web Audio API

 • API pro zpracování a syntézu zvuku

 • míchání zvuků z více zdrojů

 • generování nových zvuků

 • vhodné např. pro generování zvukových efektů ve hrách

 • ukázky Web Audio API

Na co nesmíme zapomenout

 • ne každý má stejný vkus jako my, automaticky spouštěný zvuk je mnohdy lepší nepoužívat

 • každá stránka se zvukem by měla nabízet jednoduchý a zřetelný způsob jak jej vypnout

 • pozor na autorská práva ke skladbám

Video

Formáty

 • problematika video formátů by vydala na celý semestr ;-)

 • kontejnery: AVI, MPEG, QuickTime, Real Media, Windows Media, Flash Video, Matroska, WebM, …

 • kodeky: MPEG-2 Part 2 (DVD), MPEG-4 Part 2 (DivX), MPEG-4 Part 10/H.264 (moderní herní a mobilní zařízení), HEVC/H.265, Theora, WMW, RealVideo, VP8, VP9, …

 • různý stupeň komprese a rozlišení obrazu, kvality obrazu a výpočetní náročnosti

 • velké objemy dat

Možnosti vložení do stránky

 • podobně jako u zvuku pomocí object/embed

 • dlouhou dobu se video vkládalo téměř výhradně pomocí Flashe

 • HTML5 obsahuje nový element video (demo)

  • <video src="film.mov">
    Ve vašem starém prohlížeči video neuvidíte
   </video>
  • kvůli licenčním problémům nebyla dlouhou dobu shoda na jednom kodeku, který by podporovali všichni výrobci

  • stejný obsah lze zadat v několika různých zdrojích

   <video>
    <source src='video.mp4' type='video/mp4'>
    <source src='video.webm' type='video/webm'>
    <source src='video.ogv' type='video/ogg'>
   </video>
  • dnes je již téměř všude podporován kodek H.264

Vložení do stránky pro starší prohlížeče

 • HTML5 přístup v kombinaci s Flashem zajistí funkčnost videa v naprosté většině prohlížečů

  <video width="320" height="240">
   <source src='video.mp4' type='video/mp4'>
   <source src='video.webm' type='video/webm'>
   <source src='video.ogv' type='video/ogg'>
   <object width="320" height="240" type="application/x-shockwave-flash"
       data="flowplayer-3.2.1.swf"> 
    <param name="movie" value="flowplayer-3.2.1.swf">
    <param name="allowfullscreen" value="true"> 
    <param name="flashvars" value='config={"clip": {"url": "http://example.com/dih5/video.mp4", "autoPlay":false}}'> 
    <p>Stáhněte si video jako <a href="video.mp4">MP4</a>,
     <a href="video.webm">WebM</a> nebo <a href="video.ogv">Ogg</a>.</p> 
   </object>
  </video>

Titulky

 • pro audio a video záznamy lze přidat odkaz na titulky

 • titulky jsou ve formátu WebVTT

 • lze zadat několik vatiant titulků

 • zobrazení titulků lze ovládat pomocí JS a stylovat pomocí CSS

 • <video src="brave.webm">
   <track kind="subtitles" src="brave.en.vtt" srclang="en" label="English">
   <track kind="captions" src="brave.en.hoh.vtt" srclang="en" 
      label="English for the Hard of Hearing">
   <track kind="subtitles" src="brave.fr.vtt" srclang="fr" 
      lang="fr" label="Français">
   <track kind="subtitles" src="brave.de.vtt" srclang="de" 
      lang="de" label="Deutsch">
  </video>

Streaming médií

Výhody streamingu

 • při použití klasických formátů a způsobu distribuce je potřeba nejprve celý soubor stáhnout, a teprve poté je možné jej začít přehrávat

 • při streamingu probíhá přehrávání průběžně se stahováním dat

 • začátek přehrávání je téměř okamžitý (zpoždění je jen pár sekund, během kterých se naplní buffer vyrovnávající dočasné zpomalení přenosu dat)

 • v proudu přehrávaných dat se lze pohybovat

Protokoly

 • pro streaming je potřeba použít speciální protokol

  • Real Time Streaming Protocol (RTSP)

  • RTP: A Transport Protocol for Real-Time Applications

 • v posledních letech se pro streaming využívá i HTTP

  • objekt se rozdělí na krátké (typicky jednotky sekund) objekty, které si klient může stahovat jednotlivě

  • Dynamic Adaptive Streaming over HTTP (DASH)

  • Apple HTTP Live Streaming

  • Adobe Dynamic Streaming

  • Microsoft Smooth Streaming

Streaming prakticky

 • lze provozovat vlastní streamovací server

 • v mnoha případech stačí využít existující služby a video jen vložit do stránky (YouTube, Vimeo, …)

Synchronizovaná multimédia

Synchronizovaná multimédia

 • prezentace složená z nezávislých obrázků, zvuků, videosekvencí, textů apod.

 • průběh prezentace se řídí buď podle času, nebo podle interakce s uživatelem

 • u jednotlivých objektů můžeme určit jejich umístění na obrazovce a čas spuštění

 • má menší nároky na přenosovou kapacitu než samostatné video

 • lze snadno personalizovat – např. doplnění jména uživatele do prezentace

 • formáty: SMIL, Flash, SilverLight

SMIL

Synchronized Multimedia Integration Language

 • standard konsorcia W3C

 • verze 1.0 standard od roku 1998

 • verze 2.0 standard od srpna 2001 (používá se například pro animace v SVG)

 • verze 2.1 standard od prosince 2005 (používá se například pro MMS)

 • verze 3.0 standard od prosince 2008 (používá se např. pro animace v SVG)

 • založen na XML, na vytváření není potřeba žádný speciální software

Ukázka animace SVG pomocí SMIL

<!DOCTYPE html>
<html>
 <head>
  <title>Animace SVG pomocí SMIL</title>
 </head>
 <body>
  <svg width="300px" height="100px">
   <rect x="0" y="0" width="300" height="100" fill="yellow" stroke-width="1" />
   <circle cx="0" cy="50" r="15" fill="blue" stroke="blue" stroke-width="1">
    <animate attributeName="cx" from="0" to="100" dur="5s" repeatCount="indefinite" />
   </circle>
  </svg>
 </body>
</html>

Flash

 • proprietární formát firmy Adobe (dříve Macromedia)

 • pro vytváření je nutné použít program Flash nebo obdobný SW

 • mnoho prohlížečů standardně obsahuje předinstalovaný Flash plugin, zdarma lze získat přehrávač nejnovější verze

 • nevýhody:

  • vytváří se obvykle v komerčních aplikacích, které nejsou nejlevnější

  • od Flashe se postupně ustupuje

 • výhody:

  • Flash je program se snadnou obsluhou, oblíbený u designerů stránek

  • přehrávač Flash Player je standardní součástí mnoha prohlížečů, dostupný pro mnoho platforem, podporuje i mnohá mobilní zařízení

Fenomén „Celé stránky ve Flashi“

 • proč ano:

  • není nutná znalost HTML ani programování – vše lze „naklikat

  • není potřeba řešit nekompatibility mezi prohlížeči (různý stupeň podpory HTML, CSS a JavaScriptu)

 • proč ne:

  • Flash plug-in nemá každý, jen skoro každý

  • stránky jsou větší než dobře navržené HTML

  • vyhledávací služby neumějí Flash stránky dobře indexovat

  • pokud není prezentace udělána profesionálně, nelze vytvářet odkazy na její jednotlivé části

  • Flash je proprietární firemní formát, časem jej nejspíš vytlačí SVG + DOM + CSS + JavaScript (a nebo taky ne ;–)

Silverlight

 • „Flash od Microsoftu“

 • umožňuje vytváření vysoce interaktivních a multimediálních aplikací

 • uživatelské rozhraní se definuje pomocí jazyka XAML

 • pro spuštění Silverlightu se používá plugin

 • zatím je Silverlight podporován na Windows a Mac OS X

 • Novel pracuje na implementaci Moonlight pro linuxové platformy

Na co nesmíme zapomenout

Na co nesmíme zapomenout

 • V jednoduchosti je síla

 • multimédia jsou velká a zpomalují načítání stránky

 • sebelepší grafika a zvuk nikdy nezakryje to, že na stránkách nejsou zajímavé informace

 • efektní klip možná upoutá při první návštěvě stránky, ale v budoucnu jen zdržuje přístup uživatele k informacím

Další zdroje informací

Další zdroje informací