10.2 Optimalizace stylu

Úplně obecná pravidla pro efektivnější psaní stylů neexistují, protože jednotlivé procesory mají rozdílnou architekturu a v jednom může být jedna operace velmi rychlá, zatímco v jiném pomalá. Přesto u většiny procesorů platí následující pravidla:

© Jiří Kosek 2007

Tento dokument je určen výhradně pro osobní potřebu seznámení s jazykem XSLT. Jakékoliv jiné použití, včetně dalšího šíření, pořizování kopií, použití při školeních a výuce apod. je výslovně zakázáno a bude považováno za porušení autorských práv.


Copyright © 2000-2011 Jiří Kosek