Novinky ve světě HTML

JIŘÍ KOSEK ml.

V letošním čísle 11 našeho týdeníku jste si mohli přečíst článek Quo vadis HTML?, který se zabýval historií a současnými trendy ve vývoji jazyka HTML (Hypertext Markup Language) -- jazyka, pomocí něhož jsou vytvářeny WWW-stránky. V článku bylo mimo jiné uvedeny informace o návrhu nové verze HTML 3.0. Jak však praxe ukázala, byly rozdíly mezi verzí 2.0 a 3.0 příliš veliké na to, aby prohlížeče začaly podporovat kompletní repertoár elementů nové verze.

Návrhu verze 3.0 vypršela půlroční doba, během které se návrh buď stane standardem nebo zanikne. HTML 2.0 však již ani zdaleka neodpovídalo elementům běžně používaným (např. tabulky, Java-applety apod.) a tak se konsorcium W3C, které koordinuje vývoj služby WWW, rozhodlo pro podobný postup jako při vytvoření HTML 2.0. Ve spolupráci s nejvýznamnějšími společnostmi jakými jsou IBM, Microsoft, Netscape, Novell, Softquad, Spyglass a Sun vytvořilo verzi HTML 3.2, která rozšířila verzi 2.0 o některé nejčastěji používané elementy.

Podívejme se tedy na to, co HTML 3.2 přináší nového oproti verzi 2.0. Přibyly elementy STYLE a SCRIPT pro budoucí použití stylů a skriptových jazyků. Element BODY je nyní možno rozšířit o atributy, které mohou specifikovat obrázek na pozadí, barvu textu a pozadí a barvu odkazů -- pro většinu prohlížečů tedy nic nového.

U většiny elementů lze použít atribut ALIGN pro určení druhu zarovnávání. Pokud použijeme ALIGN ve spojení s elementem DIV můžeme určit druh zarovnávání pro delší úsek dokumentu. HTLML 3.2 rovněž přebírá Netscapovský element CENTER pro vycentrování úseku textu. Součástí specifikace jsou rovněž tabulky, i když ne v plném znění standardu RFC 1942.

Pro fyzické vyznačování textu můžeme použít nové elementy U pro podtržené písmo, STRIKE pro přeškrtnuté písmo, BIG a SMALL pro větší a menší písmo a SUB a SUP pro dolní a horní index.

Mezi další změny patří přidání elementu APPLET pro vkládání Java-appletů. Element FONT slouží k určení velikosti a barvy písma. Pomocí elementu MAP lze vytvářet klikací mapy, jejichž vyhodnocení a obsluha je prováděna prohlížečem a nemusí být tudíž zasílána na server po již tak přetížené síti.

Jak je vidět, mnoho z myšlenek návrhu verze 3.0 v poslední verzi chybí. Na těchto věcech se dále intenzivně pracuje, aby se mohly stát součástí některé z dalších verzí (jedná se např. o elementy FIG či FRAMES). Na podpoře matematických vzorců se rovněž pracuje, ale vypadá to, že bude použit zcela odlišný způsob než ve verzi 3.0.

Jedním z nejpožadovanějších aspektů, který je rovněž teprve ve fázi vývoje, je obecný mechanismus pro zařazování objektů na WWW-stránky. Objekty v tomto smyslu myslíme zejména obrázky, animace a po síti přenášené programy.

Vzhledem k tomu, že pro novou verzi HTML se velmi pochvalně vyslovují dva největší kohouti na smetišti komerčních prohlížečů -- Microsoft a Netscape, můžeme se jen těšit na to, že v blízké budoucnosti vymizí proprietární rozšíření HTML. To by usnadnilo život jak uživatelům služby WWW, tak designérům WWW stránek, kteří by nemuseli atraktivní stránky vytvářet v tolika verzích, kolik je na trhu prohlížečů.

Podrobnější informace HTML 3.2 lze získat na WWW-serveru konsorcia W3C, který adresu http://www.w3.org/.

© Jiří Kosek 1999