Obrázek 4

Organizace paměti v grafickému režimu CGA se 4 barvami, tj. dvěma bity na pixel