Obrázek 5

Organizace paměti v grafickém režimu 13h (320 x 200). V tomto režimu odpovídá jeden byte paměti jednomu bodu. Dostáváme tak 256 možných barev pro jeden bod.