Obrázek 6

Bitová rovina. Přiřazení bitů paměti jednotlivým pixelům