Obrázek 8a

Průběh zpracování instrukce mov AL, [BX] v případě, že registr Read Map Select je nastaven na 2 a je zároveň nastaven čtecí mód 0.