Obrázek 8b

Schéma postupu a pořadí provádění instrukce mov [BX], AL v zapisovacím módu 0