Obrázek 9

Zjednodušený diagram průběhu elektronového paprsku po obrazovce