Tři, dva, jedna, teď -- začínáme!

Jiří Kosek ml.

Úvod

Kdysi byly civilizačním fenoménem automobil, telefon či televize. Dnes toto místo patrně zaujímá Internet. Tato počítačová síť, která původně vznikla pouze pro akademické účely, se počátkem 90. let začala šířit i do komerční sféry a dnes je její používaní již téměř masovou záležitostí.

Nejprve byla používána téměř výhradně pro usnadnění a urychlení komunikace pomocí elektronické pošty. Dnes je druhou nejpoužívanější síťovou službou World-Wide Web, který umožňuje prezentovat téměř libovolné informace v přehledném a příjemném grafickém prostředí. Informace jsou uloženy ve formě WWW stránek, které jistě všichni známe jako textové dokumenty doplněné o obrázky, zvukové sekvence atd. Každá stránka může navíc odkazovat na jiné dokumenty umístěné kdekoliv v Internetu -- tomuto způsobu členění dokumentů se říká hypertext.
Obr. 1: Ukázka WWW stránky

Jak je patrné z obrázku 1, je forma prezentace informací pomocí služby WWW velmi atraktivní. Přitom vytvoření WWW stránky není nikterak složité. Používá se k tomu speciální jazyk nazývaný HTML (HyperText Markup Language). Většina prohlížečů (programů určených k prohlížení WWW stránek) umožňuje zobrazit stránku i v její zdrojové podobě zapsané pomocí jazyka HTML (obr. 2).
Obr. 2: Zápis stránky v HTML

Náš seriál bude vycházet v Computerworldu pravidelně každých 14 dní. První díly vás naučí vytvořit si jednoduché WWW stránky. Další budou obsahovat detailní popis všech vlastností HTML a dalších webovských technologií, které umožňují v rámci WWW vytvořit opravdu komplexní informační službu. (Pro ty nedočkavé -- probereme i tvorbu klikacích map, tabulek, transparentních a animovaných obrázků; povíme si, jak vyřešit problém nabodeníček v prostředí Webu; ukážeme si, jak vytvářet WWW stránky dynamicky; ...)

Seriál bude obsahovat popis nejaktuálnější verze HTML (dnes je to verze 3.2). Pokud vás zajímá historie vývoje HTML, můžete si přečíst článek Quo Vadis HTML? otištěný v CW 11/96.

Co potřebujeme, než začneme tvořit vlastní stránky?

Nejprve si probereme, co potřebujeme, pokud chceme vytvářet WWW stránky.

Jak je vidět z obrázku 2, jsou HTML dokumenty obyčejné textové soubory. K jejich editaci proto postačí libovolný editor, který umí pracovat s čistým ASCII textem -- např. edit z MS-DOSu nebo notepad z Windows.

Druhou nezbytnou podmínkou pro tvorbu vlastních WWW stránek je znalost jazyka HTML, který si popíšeme v našem seriálu.

(Ze začátku se zde nebudeme zabývat vytvářením WWW stránek pomocí integrovaných editorů jako je např. FrontPage, HotMetal, Netscape Navigator Gold 3.0 nebo poslední verze textových editorů pod Windows, které rovněž umí pracovat se soubory ve formátu HTML. Obsluha těchto nástrojů je téměř shodná s obsluhou obyčejného textového editoru. Styly odpovídají jednotlivým prvkům jazyka HTML, vložené obrázky se převedou do formátu GIF a odkaz na se rovněž uloží jako prvek HTML. Do textu psaného v těchto WYSIWYG nástrojích je však zapotřebí do speciálních polí vkládat ručně odkazy na další související dokumenty -- odstínění HTML tedy stejně není stoprocentní. Domnívám se, že efektivnější je ovládnout jazyk HTML a psát v něm přímo. Po tom se naučíme HTML, se podíváme na jednotlivé editory a další podpůrné nástroje.)

Pokud si budeme chtít výsledky své práce zkontrolovat, je nezbytné si opatřit nějaký prohlížeč. V současné době mezi dva nejpoužívanější patří Netscape Navigator a Microsoft Internet Explorer.

Při samotné tvorbě dokumentů nepotřebujeme být připojeni k síti Internet. Většina prohlížečů umožňuje práci v tzv. Stand-alone režimu, kdy jsou WWW stránky čteny přímo z lokálního disku počítače a ne přes síť pomocí speciálního protokolu HTTP.

© Jiří Kosek 1999