Sazba XML pomocí TeXu

Všechny následující články vyšly ve Zpravodaji Československého sdružení uživatelů TeXu v čísle 1/2003.


Obsah

Sazba XML
Přímá sazba XML
Konverze XML do TeXu
Využití standardních stylových jazyků
Další vývoj
Použití parseru XML v TeXu
Instalace
Vazba mezi XML a TeXem
Definiční xmt-soubory
Další možnosti
Závěr
PassiveTeX
Princip XSL
Možnosti formátovacích objektů
Praktická ukázka
Implementace PassiveTeXu
Rozšíření oproti standardu FO
Sazba matematiky
Závěr
Literatura a další zdroje informací
JadeTeX
DSSSL
Jade/OpenJade
Instalace
Pravidla
Objekty toku dokumentu
Charakteristiky objektů
Dotazovací jazyk
Praktická ukázka
Sazba matematiky
Závěr
Literatura