Úprava stránky pro vyhledávací stroje

Jiří Kosek ml.

Jako každý zkušený uživatel Webu jste už určitě využili služeb nějaké vyhledávací služby -- třeba AltaVisty. Tyto služby nám po zadání pár slov, vrátí seznam stránek, které tato slova obsahují. U každé stránky bývá kromě jejího názvu a URL uvedeno i prvních pár řádek stránky, aby uživatel služby získal lepší představu o obsahu stránky.

Úryvek však ne vždy dává úplný smysl nebo zcela přesně nevystihuje obsah stránky -- představme si například, že stránka začíná nabídkou pro výběr kódování češtiny či copyrightem. V takovýchto případech by bylo velmi užitečné definovat si vlastní text, který se bude chápat jako popis stránky pro vyhledávací služby.

My si popíšeme způsob přidání popisu stránky, kterému rozumí AltaVista a mnohé další vyhledávací služby. Tento způsob je založen na využití elementu META. Tento element má mimo jiné i atributy NAME a CONTENT. Ty lze použít pro definování položek, které nesou přídavné informace o stránce. Atribut NAME definuje jméno položky a atribut CONTENT obsah. Element META se používá v záhlaví stránky (mezi tagy <HEAD> a </HEAD>).

Pokud pro stránku definujeme položku description, použije se její obsah jako popis stránky ve vyhledávacích strojích. Prakticky to může vypadat takto:

 ...
<HEAD> <TITLE>Elektromix, a.s. </TITLE>
<META NAME="description" CONTENT="Elektromix je firma
zabývající se prodejem domácích spotřebičů na splátky">
</HEAD>
 ...

Kromě této položky umí AltaVista pracovat i s položkou keywords, která může obsahovat klíčová slova dokumentu. Tato klíčová slova by měla vystihovat obsah dokumentu a jsou zaindexována spolu s textem dokumentu:

 ...
<HEAD>
<TITLE>Elektromix, a.s. </TITLE>
<META NAME="description" CONTENT="Elektromix je firma
zabývající se prodejem domácích spotřebičů na splátky">
<META NAME="keywords" CONTENT="Elektromix, prodej,
elektrické spotřebiče, leasing">
</HEAD>
 ...

Pokud pak takováto stránka bude výsledkem dotazu AltaVisty, objeví se v seznamu následovně:

Jak vypadá záznam na stránce Alta Visty

Poznamenejme ještě, že jak délka popisu tak délka klíčových slov by neměla přesáhnout 1 024 znaků.

© Jiří Kosek 1999