Prohledávání Internetu z vlastní stránky

Jiří Kosek ml.

Snad se všichni shodneme na tom, že v Internetu můžeme nalézt mnoho velice zajímavých informací. Problém však nastává právě s jejich hledáním -- Internet je tak obrovský a složitý systém, že není v silách člověka vědět o všech zdrojích informací. V praxi pak při hledání nějaké konkrétní informace používáme různé prohledávací služby.

Tyto služby můžeme rozdělit do dvou základních skupin. První z nich -- seznamy -- obsahují tematicky členěné odkazy na ty nejzajímavější informace. Do této skupiny patří např. známá služba Yahoo. Druhou skupinu tvoří fulltextové vyhledávací služby, které automaticky prohlížejí většinu stránek na Internetu a vytvářejí si index ze všech nalezených slov. Do této skupiny patří např. služba AltaVista.

Na mnoha domovských stránkách firem či jednotlivců jsou odkazy na oblíbenou prohledávací službu autora stránky. Vytvořit takovýto odkaz není nic složitého. Pro AltaVistu můžeme použít následující kód:

<A HREF="http://altavista.digital.com">Prohledávací služba
AltaVista</A>

Toto řešení sice funguje, ale mnohem hezčí by bylo, kdyby na naší stránce bylo rovnou políčko pro zadání dotazu a po jeho odeslání bychom dostali odpověď od AltaVisty. Odpadlo by tak natahování stránky pro zadání dotazu AltaVistě.

K vyřešení tohoto problému stačí, když se podíváme na to, jak se AltaVistě posílá dotaz: dotaz je předáván jako parametr v URL -- vše, co je v URL uvedena za znakem '?', je považováno za parametr dotazu. Dotaz na společnost IDG je do URL zakódován takto:

...?pg=q&what=web&fmt=.&q=IDG

První přiřazení indikuje, že se jedná o stránku s dotazem; druhé určuje, co se bude prohledávat -- zda Web či diskusní skupiny. Třetí přiřazení určuje formát zobrazení výsledků -- v našem případě standardní. Za q= následuje již samotný dotaz. Abychom mohli takovéto URL vytvořit, musíme použít formulář. U jeho atributu ACTION nastavíme URL na AltaVistu. Pole, která určují druh dotazu, vytvoříme jako skrytá (typ HIDDEN). Formulář bude tedy obsahovat pouze jediné viditelné pole pro zadání hledaných slov (a samozřejmě tlačítko pro odeslání dotazu). Konkrétní podoba v HTML může být následující:

<B>Vyhledávání ve Webu pomocí AltaVisty</B><BR>
<FORM ACTION="http://altavista.digital.com/cgi-bin/query"
METHOD=GET>
<INPUT TYPE=HIDDEN NAME="pg" VALUE="q">
<INPUT TYPE=HIDDEN NAME="what" VALUE="web">
<INPUT TYPE=HIDDEN NAME="fmt" VALUE=".">
<INPUT TYPE=TEXT NAME="q" SIZE=30>
<INPUT TYPE=SUBMIT VALUE="Odeslat dotaz">
<BR><SMALL>
Jednotlivá slova oddělujte mezerami, fráze pište do úvozovek
takto: "psací stroj". Pro hledání různých tvarů použijte
hvězdičku na konci slova: míč*
</SMALL>
</FORM>

Výsledný efekt třeba právě na té vaší stránce bude hodně podobný tomu na obrázku.

Ukázka výsledku

© Jiří Kosek 1999