Seznamy s grafickými odrážkami

Jiří Kosek ml.

Mnoha autorům webovských stránek nestačí puntíky a kolečka, které se používají jako odrážky v nečíslovaných seznamech. Místo nich používají malé obrázky, které mají stránce dodat osobitost a švih. Dejme tomu, že jako odrážku chceme používat šipku, kterou máme uloženu v souboru arrow.gif. Většina autorů pak seznam vytvoří zhruba takto:

<P><IMG SRC=arrow.gif> První položka seznamu.
<P><IMG SRC=arrow.gif> Druhou položku už uděláme
delší. Mělo by být vidět, jak ošklivě to vypadá,
když se text zalomí do více řádek.
<P><IMG SRC=arrow.gif> Třetí a poslední položka seznamu.
Obr. 1: Seznam s odrážkami klasickým způsobem
Na obrázku 1 vidíme, že druhá položku seznamu je příliš dlouhá a musela se rozdělit do dvou řádek. Druhá řádka položky pak není odsazena, ale nepěkně zasahuje pod obrázek odrážky. Pomocí tabulek můžeme dosáhnout mnohem lepšího výsledku. Vytvoříme tabulku se dvěma sloupci. V prvním bude obrázek šipky a ve druhém vlastní text položky seznamu. Tímto způsobem zabráníme tomu, aby se text přelil pod obrázek šipky. Nesmíme zapomenout na nastavení vhodného způsobu zarovnání buněk tabulky. V ukázce ještě u obrázku explicitně určíme jeho velikost, aby se tabulka mohla vykreslit rovnou. Upravený seznam zapíšeme tedy jako:
<TABLE WIDTH="100%">
<TR VALIGN=TOP ALIGN=LEFT>
  <TD><IMG SRC=arrow.gif WIDTH=15 HEIGHT=13>
  <TD>První položka seznamu.
<TR VALIGN=TOP ALIGN=LEFT>
  <TD><IMG SRC=arrow.gif WIDTH=15 HEIGHT=13>
  <TD>Druhou položku už uděláme delší. Mělo by být vidět,
    jak ošklivě to vypadá, když se text zalomí do
    více řádek.
<TR VALIGN=TOP ALIGN=LEFT>
  <TD><IMG SRC=arrow.gif WIDTH=15 HEIGHT=13>
  <TD>Třetí a poslední položka seznamu.
</TABLE>
Obr. 2: Seznam řešený jako tabulka vypadá již mnohem lépe
© Jiří Kosek 1999