WebEQ -- matematické vzorce na Webu

Jiří Kosek ml.

Pokud chceme do stránky vložit nějaký složitější matematický vzorec, obvykle to řešíme tak, že ze vzorce uděláme obrázek a ten do stránky vložíme. Pokud však stránka obsahuje vzorců hodně, stane se přenos velkého počtu obrázků po síti časově neúnosný. V těchto případech nám může neocenitelné služby nabídnout sada Java-apletů WebEQ. WebEQ umožňuje do stránek vkládat vzorce zapsané v jednoduché syntaxi, která vychází z typografického systému TeX.

Ukažme si, jak vypadá vložení jednoduchého vzorce:

<APPLET CODE="geom.webeq.app.mdraw"
    HEIGHT=50 WIDTH=150>
<PARAM NAME=eq
    VALUE="\displaystyle{\lim_{n\to\infty}
       \left(1+\frac{1}{n}\right)^n = e}">
</APPLET>
Výsledné zobrazení je následující:

Vidíme, že vše je realizováno vložením apletu do stránky. Apletu jako parametr eq předáme zápis vzorce. Při zápisu se kombinují jednak speciální klíčová slova začínající zpětným lomítkem (\) a jednak proměnné. Složené závorky slouží ke sloučení části vzorce do skupiny. Stříška (^) a podtržítko (_) se používají pro zápis horního a dolního indexu.

Pokud máme aplet nainstalován v jiném adresáři než je naše stránka, musíme u apletu pomocí atributu CODEBASE nastavit URL, kde sídlí potřebné aplety z WebEQ.

Jako u všech apletů musíme i zde nastavit jeho šířku a výšku. To může být -- zvláště při větším počtu vzorců -- zdlouhavá a nudná práce. Pro tyto účely je součástí systému program Sizer. Ten čte HTML stránku, ve které jsou vzorce uzavřeny mezi tagy <MATH> a </MATH>, a místo nich vkládá aplet WebEQ s příslušnými atributy a parametry. Autor stránek s matematickými vzorci pak nemusí o vkládání apletů nic vědět. Naši první ukázku by zapsal jednoduše jako:

<MATH>\displaystyle{\lim_{n\to\infty}
   \left(1+\frac{1}{n}\right)^n = e}</MATH>
WebEQ se hodí především pro stránky, které obsahují větší množství vzorců. První natažení apletu trvá poměrně dlouho. Pro další vzorce je však aplet již ve vyrovnávací paměti a zobrazení je velice rychlé.

WebEQ toho nabízí ještě mnohem více, než jsme si ukázali. Mimo jiné můžeme ve vzorcích používat barvy a odkazy. Autorem systému WebEQ, který je dostupný na adrese http://www.geom.umn.edu/, je Robert R. Miner.

Obr. 1: Stránka se vzorci vloženými pomocí WebEQ
© Jiří Kosek 1999