Pryč s animacemi

Jiří Kosek ml.

Má vůbec cenu na webových stránkách používat animace?

Jednoznačná odpověď na tuto otázku neexistuje, protože nic není černobílé dokonce ani whiskey Black&White. Přesto lze s jistotou tvrdit, že valné většině stránek animace neprospějí ba dokonce jim spíše uškodí.

Připomeňme si nejprve důvody, které mluví proti použití animací na stránkách. Z čistě technického hlediska jsou animace zbytečným plýtváním přenosovými kapacitami Internetu, zvlášť, když je uživatel k síti připojen pomocí nepříliš rychlého modemového spojení. Animace se nejčastěji na stránky zařazují v podobě animovaných GIFů, případně jako Java aplet nebo ActiveX komponenta. I poměrně jednoduché animace, uložené v těchto formátech, zabírají několik desítek a někdy i stovek drahocenných kilobajtů. Přitom přínos animací v žádném případě nemůže vyvážit ztráty způsobené neúměrně dlouhou dobou načítání stránek do prohlížeče.

Pomineme-li problémy spojené s velkým objemem dat potřebným pro přenášení animací, je tu další a podle mne mnohem závažnější problém, který je spojen s používáním animací. Cílem webových stránek je oslovit jejich čtenáře a předat mu jistou informaci. Animované obrázky, které dnes nalezneme na mnoha stránkách, upozorňují však pouze na sebe a nijak čtenáři neusnadňují a ani neurychlují vstřebání informací uložených na stránce. Příliš divoké animace naopak odpoutávají pozornost čtenáře od samotného textu stránky, který obvykle obsahuje podstatné informace. Výsledkem je zcela zbytečná ztráta rychlosti přijímání informací.

Jistě nyní namítnete, zvláště pokud vaše stránky obsahují mraky animovaných obrázků, že animace zaujme mnohem více než statický obrázek. To jistě máte pravdu. Otázkou však je, proč by měla některá část vaší stránky na sebe upozorňovat tímto agresivním způsobem. Pokud inzerujete například pomocí billboardu na ulici, je jistě důležité, aby byl váš plakát více barevný a živý než ty ostatní a přitáhl pozornost kolemjdoucích. V okamžiku, kdy už někdo vaší stránku čte, není potřeba na sebe upozorňovat -- uživatel již dal přednost vaší stránce před konkurenční. V tomto okamžiku vás čeká mnohem zodpovědnější úkol. V přehledné a příjemné formě prezentovat všechny informace, které chcete čtenářům sdělit. Pokud má být čtení stránky příjemné a snadné, musí mít stránka jasnou a jednoduchou strukturu. Čitelnosti musíme přizpůsobit i grafický vzhled stránky -- použít vhodné kombinace barev a zvolit správný typ a velikost písma.

Pokud chcete nějaké informace na stránkách zdůraznit či označit za důležitější, máte v rukou mnohem silnější nástroje než animace. Důležité informace stačí umístit na začátek stránky. Další možností je použití většího písma společně s nějakou výraznou barvou. Tyto způsoby zviditelnění jsou stejně účinné jako animace, ale neruší při samotném čtení textu.

To, že není dobré používat animace, však neznamená, že by stránka neměla obsahovat interaktivní prvky. Pro snadnou orientaci uživatelů je naopak velmi žádoucí, aby se všechny aktivní části stránky (zejména tedy odkazy) chovaly interaktivně. Pokud nad ně najedeme myší, měly by změnit tvar a barvu a dát tak jasně najevo, že se za nimi skrývá něco dalšího a zajímavého. O tom jak vytvořit "živé odkazy" jste se mohli dočíst v předchozím tipu.

Myšlenka uložená v předchozích odstavcích je jednoduchá a tak jasná, že může napadnout každého. Můžeme se proto ptát, proč dnes na Webu potkáme tolik stránek, které jsou zcela zbytečně přeplácány animacemi.

Odpověď je celkem prostá. Autory těchto stránek (a dnes asi většiny stránek) jsou studenti nebo různá grafická studia složená převážně z mladíků. Tito lidé mají potřebu ukázat světu, že mají v malíčku takové technologie jako jsou animované obrázky nebo Java aplety zobrazující nějakou animaci. Jaksi jim však uniká, že pravé umění je někde zcela jinde. Používají snad světové velmoci denně jaderné zbraně? Jistě, že ne. Pouze jednou za čas provedou nějaký jaderný pokus, aby ostatním ukázali, že mají v rukou ničivou a nebezpečnou technologii.

Pokud chcete dát ostatním najevo, že jste dobří a máte v malíčku všechny webové technologie, umístěte na své stránky pouze nějakou drobnou nenápadnou animaci. Při čtení stránky to nebude rušit a všichni budou vědět, že kdykoliv můžete svoje stránky přeplácat animacemi tak, že se jejich stažení již nikdo nikdy nedočká. Pokud snad ano, pak ho ze čtení stránky tak maximálně rozbolí hlava.

Obr.: Příklad nevhodně řešené stránky -- všechna tlačítka na stránce jsou animovaná. Pro čtenáře je obtížné přečíst i těch několik málo slov, která na stránce jsou.
Obr
© Jiří Kosek 1999