Nejběžnější DTD

Pokud dodržíme určitá pravidla, můžeme vytvářet XML-dokumenty, které obsahují libovolné elementy s libovolnou strukturou. V praxi je však potřeba, aby dokumenty splňovaly určitá pravidla. Dopis musí například vždy obsahovat adresáta, předmětu dopisu, oslovení a tělo dopisu. Pravidla pro strukturu dokumentu lze zapsat pomocí DTD (Document Type Definition). V DTD určíme jaké elementy může dokument obsahovat, v jakém mohou být vzájemném vztahu a jaké atributy může každý element mít.

Dnes existuje několik desítek a možná i stovek DTD, které se běžně používají. Pokud pro naše dokumenty použijeme některé standardní DTD, otevírá se nám možnost využívání dalšího software, který umí s dokumenty daného typu pracovat. Následující přehled obsahuje některé nejběžnější DTD a oblast jejich použití.

Hypertext markup Language (HTML)
Jazyk HTML není třeba nikomu představovat. Existují DTD pro jeho jednotlivé verze 2.0, 3.2 a 4.0. V současné době se pracuje na rozložení jednoho DTD HTML 4.0 na několik nezávislých. Každé DTD pak bude obsahovat určitou část funkčnosti HTML -- např. formátování, formuláře či tabulky. Podrobnosti naleznete v článku XHTML -- nová budoucnost pro jazyk HTML.
Channel Definition Format (CDF)
Formát CDF byl poprvé použit pro definici kanálů v prohlížeči Microsoft Internet Explorer 4.0. Kanálová mánie a všechno bláznění kolem push-technologií dnes již poněkud pominulo, ale na miliónech počítačů po celém světě nalezneme soubory CDF.
Mathematical Markup Language (MathML)
MathML je jazyk určený pro zápis matematických výrazů. Kromě přesného vzhledu výrazu dokáže zachytit i jeho přesný význam. Použití nalezne zejména při zařazování matematických vzorců do webových stránek a při výměně dat mezi různými matematickými programy jako Maple a Mathematica a webovými stránkami.
Resource Description Framework (RDF)
RDF je standardem z dílny konsorcia W3C. Definuje standardní rámec, který je možné využít pro přidávání metainformací k datovým zdrojům. Praktické využití je zejména pro zlepšení práce vyhledávacích strojů a agentů, navigačních aplikací a aplikací pro hodnocení obsahu stránek.
Open Software Description Format (OSD)
Formát OSD slouží pro popis softwarových aplikací a jejich jednotlivých částí. Cílem je usnadnit automatickou distribuci a obnovu (update) softwaru.
Chemical Markup Language (CML)
CML je jazyk určený pro snadný zápis vzorců chemických sloučenin. Kromě standardu pro výměnu dat mezi chemickými aplikacemi umožní zařazování chemických vzorců na webové stránky mnohem úspornějším a efektivnějším způsobem než pomocí bitmapových obrázků.
Synchronized Multimedia Integration Language (SMIL)
SMIL slouží pro tvorbu multimediálních prezentací. Pomocí jazyka můžeme definovat jednotlivé zdroje audio a video dat, jejich umístění na obrazovce a čas, ve kterém budou jednotlivé části prezentace přehrány.
Precision Graphics Markup Language (PGML)
PGML je návrh jazyka určeného pro zařazování dvourozměrné vektorové grafiky na webové stránky. Vychází z PostScriptu a PDF, syntaxe je však upravena tak, aby vyhovovala XML.
UML eXchange Format (UXF)
UXF slouží k výměně dat v jazyce UML. UML (Unified Modeling Language) je standardní jazyk používaný při analýze a návrhu informačních systémů.
DocBook
DocBook je DTD vhodné pro psaní technické dokumentace. Jedná se o velice rozšířené DTD, které je přímo podporováno mnoha aplikacemi.
Scalable Vector Graphics (SVG)
SVG je vektorový formát pro dvourozměrnou grafiku určený zejména pro webové stránky. Tento formát má dnes největší předpoklady stát se standardem pro vektorovou grafiku na Webu. Na jeho vývoji pracuje konsorcium W3C.
Text Encoding Initiative (TEI)
TEI je rozsáhlý projekt, jehož cílem je vytvoření skupiny standardizovaných DTD vhodných pro uchovávání a výměnu knih. Na několika univerzitách ve světe probíhají projekty, které převádějí klasická díla (např. Shakespearova) do elektronické podoby právě pomocí TEI.
Continuos Acquisition and Lifecycle Support (CALS)
Skupina několika DTD a dalších formátů pro výměnu dokumentace mezi Ministerstvem obrany USA a jeho dodavateli. Jedno z DTD je vhodné pro zápis tabulek a v praxi se používá velice často.
© Jiří Kosek 1999