Příloha A. Modul pro stahování stránek

Stažené stránky jsou ostatním modulům dostupné jako webová služba. Její rozhraní je definováno následujícím WSDL souborem.

Příklad A.1. WSDL soubor služby poskytující stažené stránky

<?xml version='1.0'?>
<wsdl:definitions name='cz.vse.rainbow.services.XHTMLService' 
 targetNamespace='urn:x-rainbow:services:XHTMLService'
 xmlns:wsdl='http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/'
 xmlns:xsd='http://www.w3.org/2001/XMLSchema'
 xmlns:tns='urn:x-rainbow:services:XHTMLService'
 xmlns:http='http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/'
 xmlns:xsi='http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance'
 xmlns:mime='http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/mime/'
 xmlns:soap='http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/'
 xmlns:SOAP-ENC='http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/'>
 <wsdl:message name='XHTMLService_getString_Request'>
  <wsdl:part name='p0' type='xsd:string'/>
 </wsdl:message>
 <wsdl:message name='XHTMLService_getString_Response'>
  <wsdl:part name='response' type='xsd:string'/>
 </wsdl:message>
 <wsdl:message 
  name='XHTMLService_getString_java.sql.SQLException_Fault'>
  <wsdl:part name='idoox-java-mapping.java.sql.SQLException' 
        type='xsd:string'/>
 </wsdl:message>
 <wsdl:portType name='XHTMLService'>
  <wsdl:operation name='getString' parameterOrder='p0'>
   <wsdl:input name='getString' 
         message='tns:XHTMLService_getString_Request'/>
   <wsdl:output name='getString' 
          message='tns:XHTMLService_getString_Response'/>
   <wsdl:fault name='getString_fault1' 
    message=
	 'tns:XHTMLService_getString_java.sql.SQLException_Fault'/>
  </wsdl:operation>
 </wsdl:portType>
 <wsdl:binding name='XHTMLServiceSOAPBinding0' 
        type='tns:XHTMLService'>
  <soap:binding transport='http://schemas.xmlsoap.org/soap/http' 
         style='rpc'/>
  <wsdl:operation name='getString'>
   <soap:operation soapAction='' style='rpc'/>
   <wsdl:input name='getString'>
    <soap:body use='encoded' 
     encodingStyle='http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/' 
     namespace='urn:x-rainbow:services:XHTMLService'/>
   </wsdl:input>
   <wsdl:output name='getString'>
    <soap:body use='encoded' 
     encodingStyle='http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/' 
     namespace='urn:x-rainbow:services:XHTMLService'/>
   </wsdl:output>
   <wsdl:fault name='getString_fault1'>
    <soap:fault use='encoded' 
     encodingStyle='http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/' 
     namespace='urn:x-rainbow:services:XHTMLService'/>
   </wsdl:fault>
  </wsdl:operation>
 </wsdl:binding>
 <wsdl:service name='XHTMLService'>
  <wsdl:port name='XHTMLService' 
        binding='tns:XHTMLServiceSOAPBinding0'>
   <soap:address 
    location='http://rainbow.vse.cz:8000/wasp/XHTMLService/'/>
  </wsdl:port>
 </wsdl:service>
</wsdl:definitions>