Servlet sloužící jako dotazovací modul

Servlet je speciální třída v jazyce Java, která běží v rámci servletové kontejneru. To je speciální web server, který je schopný hostovat právě servlety. Funkční verze servletu je dostupná na adrese http://rainbow.vse.cz:8000/rainbow/xulservlet.

Příklad B.2. Servlet generující XUL kód

package cz.vse.rainbow.servlets;

// standard and servlet imports
import java.io.*;
import java.util.*;
import javax.servlet.*;
import javax.servlet.http.*;

// WS imports
import client.iface.*;
import client.iface.struct.*;
import org.idoox.wasp.Context;
import org.idoox.wasp.MessageAttachment;
import org.idoox.webservice.client.WebService;
import org.idoox.webservice.client.WebServiceLookup;
import org.idoox.webservice.client.WebServiceLookupException;

// servlet which returns information about specific URL 
// as XUL document
// URL should be passed by GET method in "url" parameter
public class XULServlet extends HttpServlet
{
 public void doGet(HttpServletRequest request, 
          HttpServletResponse response)
  throws IOException, ServletException
  {
   // generate begin of XUL page
   response.setContentType(
    "application/vnd.mozilla.xul+xml; charset=utf-8");
   PrintWriter out = response.getWriter();
   out.println("<?xml version='1.0'?>\n" +
    "<?xml-stylesheet href='chrome://global/skin/' 
             type='text/css'?>\n" +
    "<window xmlns='http://www.mozilla.org/keymaster/
            gatekeeper/there.is.only.xul'>\n" +
    "<script type='application/x-javascript'>\n" +
    "function openTopWin( url )\n" +
    "{ window._content.location = url; }\n" +
    "</script>\n" +
    "<tree flex='1'>\n" +
    " <treecols>\n" +
    "  <treecol flex='1'/>\n" +
    "  <treecol flex='1'/>\n" +
    " </treecols>\n" +
    " <treechildren flex='1'>\n");

   String googleHost = "http://api.google.com/search/beta2";
   String metadataHost = 
        "http://rainbow.vse.cz:8000/wasp/Metadata/";
   String lingHost = "http://rainbow.vse.cz:7878";

   try
   {
    //init the lookup
    WebServiceLookup lookup = 
     (WebServiceLookup)Context.getInstance
      ("org.idoox.webservice.client.WebServiceLookup");

    // ask Google for related pages
    GoogleSearchPort serviceGoogle = (GoogleSearchPort)lookup.
     lookup("http://api.google.com/GoogleSearch.wsdl",
         GoogleSearchPort.class,googleHost);
    GoogleSearchResult r = serviceGoogle.doGoogleSearch
     ("...heslo pro přístup ke službě...", 
      "related:" + request.getParameter("url"), 0, 10, 
      false, "", false, "", "", "");
    out.println("<treeitem container='true' open='true'>\n" +
          "<treerow>\n" +
          "<treecell class='treecell-indent' 
                label='Related pages' 
                style='font-weight: bold'/>\n" +
          "</treerow>\n" +
          "<treechildren>\n");
    for (int i=0; i < r.resultElements.length; i++)
    {
     String title = escapeXML(r.resultElements[i].title);
     String url = escapeXML(r.resultElements[i].URL);
     if (title.equals("")) title = url;
     out.println("<treeitem><treerow>\n" +
           "<treecell class='treecell-indent' 
                 style='color: blue' " +
           "label='" + title + "' " +
           "onclick=\"openTopWin('" + url + "')\"/>\n" +
           "</treerow></treeitem>\n");
    }
    if (r.resultElements.length == 0)
    {
     out.println("<treeitem><treerow>\n" +
           "<treecell class='treecell-indent' 
                 style='color: blue' " +
           "label='No related pages'/>\n" +
           "</treerow></treeitem>\n");
    }
    out.println("</treechildren></treeitem>\n");

    // ask Metadata service for metadata
    Metadata serviceMetadata = (Metadata)lookup.
     lookup("http://rainbow.vse.cz:8000/wasp/Metadata/", 
         Metadata.class,metadataHost);
    Metalist listtags = new Metalist();
    MetalistHolder objmeta = new MetalistHolder();
    objmeta.setValue(listtags);
    serviceMetadata.getTags(request.getParameter("url"), 
                objmeta);
    listtags = objmeta.getValue();
    out.println("<treeitem container='true' open='true'>\n" +
          "<treerow>\n" +
          "<treecell class='treecell-indent' 
                label='Metadata' 
                style='font-weight: bold'/>\n" +
          "</treerow>\n" +
          "<treechildren>\n");
    for (int i=0; i< listtags.count; i++)
    {
     String metadata = escapeXML(listtags.metatags[i].name + 
              ": " + listtags.metatags[i].content);
     out.println("<treeitem><treerow>\n" +
           "<treecell class='treecell-indent' " +
           "label='" + metadata + "'/>\n" +
           "</treerow></treeitem>\n");
    }
    if (listtags.count == 0)
    {
     out.println("<treeitem><treerow>\n" +
           "<treecell class='treecell-indent' " +
           "label='No metadata found'/>\n" +
           "</treerow></treeitem>\n");
    }
    out.println("</treechildren></treeitem>\n");

    // ask Ling service for data
    LingService serviceLing = (LingService)lookup.
     lookup("http://rainbow.vse.cz/support/rb-ling.wsdl", 
         LingService.class,lingHost);
    String sentences[] = serviceLing.extractSentences
     (request.getParameter("url"));
    out.println("<treeitem container='true' open='true'>\n" +
          "<treerow>\n" +
          "<treecell class='treecell-indent' 
                label='Page indicators' 
                style='font-weight: bold'/>\n" +
          "</treerow>\n" +
          "<treechildren>\n");
    for (int i=0; i<sentences.length; i++)
    {
     out.println("<treeitem><treerow>\n" +
           "<treecell class='treecell-indent' label='" +
           escapeXML(sentences[i]) + "'/>\n" +
           "</treerow></treeitem>\n");
    }
    if (sentences.length == 0)
    {
     out.println("<treeitem><treerow>\n" +
           "<treecell class='treecell-indent' " +
           "label='No indicators found'/>\n" +
           "</treerow></treeitem>\n");
    }
    out.println("</treechildren></treeitem>\n");
   }
   catch (WebServiceLookupException e)
   {
    out.println("Unable to call web-service.");
   }

   out.println("</treechildren></tree>\n</window>\n");
  }

  // escapes XML significant characters by entities
  String escapeXML (String in)
  {
   String out = "";
   for (int i=0; i< in.length(); i++)
   {
    if (in.charAt(i) == '<')
     out += "&lt;";
    else if (in.charAt(i) == '&')
     out += "&amp;";
    else if (in.charAt(i) == '\'')
     out += "&apos;";
    else if (in.charAt(i) == '\"')
     out += "&quot;";
    else
     out += in.charAt(i);
   }
   return out;
  }
}