Navigační asistenti

Navigační asistenti již nejsou zdaleka tak rozšířená aplikace jako vyhledávače. Pod pojmem navigační asistent myslím komponentu webového prohlížeče, která usnadňuje navigaci automatickým nabízením obsahově podobných stránek apod.

Asi nejznámější aplikací tohoto druhu je panel What's Related v prohlížeči Netscape Navigator, resp. Mozilla. Ke každé stránce, kterou si prohlížíme, nám automaticky nabízí odkazy na související stránky, kontaktní informace získané z databáze doménových jmen a jednoduchou statistiku o celém webu (viz obrázek 2.3). Seznam podobných stránek nabízených v panelu je přitom získáván pomocí služby Alexa.

Obrázek 2.3. Navigační panel What's Related v Mozille

Služby jako Alexa jsou užitečné zejména v druhé fázi hledání, kdy už uživatel nalezl alespoň jednu stránku s požadovanými informacemi. Může pak velice snadno přejít na další stránky věnující se danému tématu. Nicméně i tato služba by mohla být lepší. Mohla by nabízet více druhů informací a metainformací o stránce. Podobné stránky by mohly být členěny do několika kategorií – např. stejné obsahově, od stejného autora, se stejnou strukturou apod. To je směr, kterým se ubírá projekt RAINBOW, jehož vybrané části jsou vytvářeny v rámci této diplomové práce.