XSLT – konverze a transformace dokumentů

Pokud v jakémkoliv větším než malém projektu využíváme jazyk XML, určitě budeme dříve či později postaveni před problém konverze mezi XML dokumenty s různými schématy. Konverzi lze samozřejmě implementovat pomocí klasických programů, které budou XML dokumenty číst přes nějaké API jako je SAX nebo DOM. Existuje však mnohem jednodušší možnost – transformační jazyk XSLT.

XSLT (XSL Transformations) [9] je speciální jazyk navržený pro transformaci XML dokumentů. Transformace se řídí pomocí stylu, který obsahuje šablony a může se dotazovat na strukturu vstupního dokumentu. Navíc lze použít cykly, podmínky a další konstrukce, které známe z klasických jazyků. Výsledkem transformace může být buď další XML dokument, HTML stránka nebo libovolný textový soubor.

V systémech jako RAINBOW nalezne XSLT bohaté uplatnění. Současné znalostní systémy málokdy přímo podporují formát XML. Není však problém jakýkoliv XML dokument pomocí vhodného stylu převést do požadovaného formátu – např. do zdrojového kódu pro interpret Prologu, textového souboru pro nějaký produkt pro dolování dat apod.

V budoucnu plánujeme přidání dalších koncových rozhraní pro uživatele. Výsledky dotazů můžeme pomocí stylu konvertovat do požadované podoby – např. do klasické HTML stránky, do XUL pro prohlížeč Mozilla nebo třeba do vektorového grafického formátu SVG.