Implementace

Pro implementaci prototypu navigačního rozhraní jsem se rozhodl použít prohlížeč Mozilla. Ten obsahuje postranní pruh (sidebar), do kterého lze velmi snadno přidat vlastní panely vytvořené v HTML nebo XUL. Panel musí čekat na změnu stránky zobrazené v hlavním okně prohlížeče. Změnu lze detekovat dvěma způsoby:

První varianta je samozřejmě elegantnější. Bohužel ji nemůžeme použít. Klasicky nainstalované panely nemohou kvůli bezpečnostním omezení Mozilly odposlouchávat změny v hlavním okně.[5] Pokud chceme, aby měl panel vyšší oprávnění, můžeme ho nainstalovat pomocí instalačního balíčku XPI, což je formát používaný pro instalaci přídavných komponent Mozilly. Bohužel v Mozille je dosud neodstraněná chyba, která znemožňuje instalaci vlastních komponent s vyššími právy právě do postranního panelu.

Musel jsem proto použít druhé, méně elegantní, řešení. Do panelu se vloží jednoduchý skript v JavaScriptu, který každou sekundu zjišťuje právě aktivní stránku v hlavním okně. Pokud se stránka změní, pošle se HTTP požadavek na javový servlet, který slouží jako dotazovací modul (viz obrázek 5.2). V parametrech se pošle URL adresa právě načtené stránky. Dotazovací modul kontaktuje analytické moduly a další služby, vyžádá si od nich informace, zapíše je do hierarchické podoby pomocí XUL, které je odesláno zpět do navigačního rozhraní. Uživatel tak získá přídavné informace o právě načtené stránce.

Obrázek 5.2. Schéma obsloužení požadavku navigačním rozhraním

Oproti původnímu návrhu RAINBOW jsem v prototypové implementaci sloučil dohromady dotazovací modul a modul překládající výsledek dotazu do formátu vhodného pro navigační rozhraní. Funkčních analytických modulů je zatím tak málo, že by bylo zbytečným zdržováním a komplikováním rozdělovat tuto funkčnost do dvou nezávislých komponent. V budoucnu, až bude více funkčních modulů, se toto rozdělení samozřejmě provede. Servlet pak pomocí SOAPu bude komunikovat s dotazovacím modulem, který se postará o agregaci výsledků z dalších modulů (s nimi bude opět komunikovat pomocí SOAPu).

Obrázek 5.3. Ukázka navigačního rozhraní v provozu

Zdrojové kódy servletu a navigačního rozhraní naleznete v příloze B – „Navigační rozhraní“. Dotazovací modul v současné době používá externí vyhledávací službu Google[6] pro zjištění souvisejících stránek a dvě původní služby RAINBOW pro získání metadat a indikátorů stránky. Na obrázcích 5.3[7] a 5.4 si můžete prohlédnout navigační rozhraní v provozu.

Obrázek 5.4. Navigační rozhraní zobrazuje indikátory stránky získané analytickým modulem[5] Důvod je podle vývojářů Mozilly v ochraně soukromí uživatele. Kdyby mohl libovolný panel sledovat pohyb uživatele po webu, jednalo by se o významný zásah do jeho soukromí.

[6] Google bohužel na mnoha stránkách v češtině nahradí znaky s diaktritikou otazníkem. Názvy některých stránek v navigačním rozhraní jsou proto zkomolené.

[7] Stránka vedoucího mé diplomové stránce nebyla vybrána ani náhodně, ani z vypočítavosti. Je jednou z mála, která obsahuje metadata.