Kapitola 5. Navigační rozhraní

Obsah

Základní funkce
Možnosti implementace
Rámy
Vlastní prohlížeč
Modifikace existujícího prohlížeče
Architektura prohlížeče Mozilla
Implementace

Z uživatelského hlediska je navigační rozhraní nejdůležitější částí celého systému. V této kapitole se podíváme na funkce navigačního rozhraní, možnosti jejich implementace a stručně popíšeme implementaci funkčního prototypu navigačního rozhraní.

Základní funkce

Základní funkce navigačního rozhraní je velmi jednoduchá. Webový prohlížeč by měl v samostatném okně zobrazovat přídavné informace o stránce. Při každé změně aktuálně zobrazené stránky (například po kliknutí na odkaz nebo po ručním zadání nové adresy) by se měly odpovídajícím způsobem aktualizovat i informace v okně navigačního asistenta.

Navigační rozhraní přitom při každé změně načtené stránky musí kontaktovat dotazovací modul RAINBOW a vyžádat si od něj informace o právě zobrazované stránce. Dotazovací modul předá dotaz analytickým modulům a jejich odpovědi propojí dohromady. Výsledek se pak odešle zpět do navigačního rozhraní, které se postará o zobrazení.