Kapitola 7. Závěr

Cílem diplomové práce bylo navrhnout a vytvořit nástroj, který by usnadnil navigaci po webových stránkách. Navržené řešení spočívá ve vytvoření speciálního navigačního panelu pro prohlížeč. V tomto panelu se pak zobrazují přídavné informace o stránce, jako podobné stránky, metadata apod.

Výsledkem práce je funkční navigační rozhraní, které integruje výsledky z několika modulů dostupných pomocí protokolu SOAP. Má práce ověřila, že distribuovaná architektura využívající protokol SOAP je použitelná. Kromě navigačního modulu vznikl i modul pro stahování stránek. Pro další rozvoj celého systému RAINBOW je klíčové především vytvoření a integrování dalších analytických modulů.