PHP a XML

Seznam známých chyb v knize

Pokud v knize naleznete chybu, který zde není uvedena, pošlete mi o ní prosím informaci na jirka@kosek.cz.

Text, který v knize nemá být, je označen takto.
Text, který oprava přidává, je označen takto.

Strana 25, sekce 1.11, první věta

Jedním ze základních cílů jazyka XML je poskytnout aplikacím formát, ve kterém půjde vyměnňovat informace po celém světě.

Strana 39, sekce 1.15.1, první příklad:
<para>Obsah předchozího elementu byl anglicky.</para>
Strana 191, sekce 8.11, předposlední výpis kódu na stránce
$polozka = $xpath->query("/katalog/polozka[2]")->item(0);
echo "Název: ", $xpath->evaluate("string(nazev)", $polozka), "<br>\n";
echo "Cena: ", $xpath->evaluate("string(cena)", $polozka), "<br>\n";
Strana 209, popis obrázku 9.2

Validaci můžeme pohohodlně provádět i pomocí editoru XML

Strana 223, sekce 9.3.3.6, druhý výpis kódu
<xs:attribute name="ident" type="xs:ID" use="required"/>
Strana 282, sekce 11.1, první odstavec

…Taková šablona ve stylůu není, …

Strana 310, komentář kódu XSLT
<!-- Nakopírování původnáích atributů elementu -->
Strana 330, poslední odstavec

Výsledek funkce si můžeme vypsat například pomocí funkce dump_var()var_dump().

© Jiří Kosek 2009
$Id$