Ukázka I.

Výpis aktuálního data a času

Příklad 1. datum.php

<!DOCTYPE HTML PUBLIC '-//W3C//DTD HTML 4.0 Transitional//EN'>
<html>
<head>
<title>Výpis aktuálního času v PHP</title>
</head>
<body>
<h1>Vítejte na stránce ukotvené v čase</h1>

Dnes je: <?php echo Date("d.m.Y")?>

<br>

Aktuální čas: <?php echo Date("H:i:s")?>

</body>
</html>