Obsah knihy
PHP -- tvorba interaktivních internetových aplikací

Lepší představu o obsahu knihy si určitě uděláte, pokud budete znát její strukturu. Aby byl obsah přehledný, vypustil jsem z něj pro potřeby této stránky "podpodkapitoly".

Název kapitoly, podkapitolyStrana
Stručný obsah5
Podrobný obsah6
Předmluva13
Typografické konvence16
Úvod17
Celosvětová epidemie WWW17
Jak přišlo PHP na svět22
Kde můžeme získat PHP23
Co budeme potřebovat pro tvorbu aplikací v PHP24
Rychlé seznámení27
Náš první skript27
Snadná práce s formuláři34
Spolupráce s databázemi35
Jazyk PHP39
Vkládání PHP do HTML39
Základy syntaxe40
Proměnné42
Pole45
Přetypování proměnných47
Výrazy49
Příkazy pro větvení programu56
Příkazy cyklu62
Příkazy pro načítání skriptů66
Definice vlastních funkcí68
Vlastnosti jazyka, které se jinam nevešly74
Objekty a PHP77
Regulární výrazy84
Ladění skriptů a ošetření chyb89
Syntaktické chyby89
Logické chyby91
Ošetření chyb92
Interní debugger94
Formuláře95
Byrokratické základy95
Základní prvky formulářů96
Profesionální formuláře106
Rozšíření formulářů z dílny HTML 4.0116
Spolupráce s databázemi123
Co je to databáze123
Jak komunikují SŘBD se zbytkem světa129
Výběr a instalace SQL-serveru132
Lehký úvod do jazyka SQL137
Podpora databází v PHP149
Manipulace s daty pomocí prohlížeče156
Transakční zpracování174
Práce s binárními daty176
Persistentní spojení s databázovým serverem179
Praktické ukázky181
Počítadla přístupů181
Kniha hostů199
Uživatelé Internetu mají smysl pro humor205
PHP jako brána k dalším službám219
Udělejme si vlastní Seznam231
On-line demokracie aneb hlasování239
Bezpečné aplikace245
Ochrana skriptů před nepovolanými zraky245
Autentifikace uživatelů248
Šifrování přenášených dat250
Bezpečnější než sex251
Bezpečný režim253
Referenční přehled funkcí255
Protokol HTTP435
Hypertext Transfer Protocol435
Cookies445
Proč potřebujeme knihovnu PHPLIB?450
Instalace a konfigurace461
Instalace ve Windows461
Instalace na Unixu463
Konfigurace465
Parametry příkazové řádky474
Zdroje informací na Internetu475
Kde získat PHP?475
Podpora uživatelů475
Knihovny hotových skriptů476
Webové servery476
Databázové servery477
Literatura478
Rejstřík480

Poslední úprava 11. února 1999
© Jiří Kosek 1999