Předmluva knihy
PHP -- tvorba interaktivních internetových aplikací

Předmluva

Vážení čtenáři,

kniha, kterou jste právě otevřeli, mne stála půl roku života. Původně měla mít pouze třista stran, ale záhy se ukázalo, že je to málo. Možnosti PHP jsou opravdu nečekané a byla by velká škoda vás o některé z nich připravit. Originální dokumentace není tak podrobná, jak byste si možná přáli, a navíc je v angličtině. Rozhodl jsem se proto zpřístupnit možnosti PHP všem. Výsledkem je, že se na necelých pětistech stranách dozvíte vše, co potřebujete znát pro vývoj webových aplikací v systému PHP.

Začněme však popořádku. Cílem předmluvy je stručně seznámit laskavého čtenáře s obsahem knihy.

V úvodu se seznámíte s vývojem technologií, které se používají pro tvorbu webových aplikací -- a to jak na straně klienta (v prohlížeči), tak na straně serveru.

Druhá kapitola vám na několika málo stránkách stručně, ale jasně ukáže, k čemu se dá PHP využít. Pokud tedy nevíte, jestli vám může být PHP k něčemu dobré, přečtěte si ji -- stihnete to ještě předtím, než začnete být v knihkupectví nápadní.

Třetí kapitola vychází z toho, co se čtenář dozvěděl v druhé kapitole. Jsou zde podrobně popsány všechny rysy a vlastnosti jazyka PHP, bez jejichž dobré znalosti nelze psát efektivní aplikace.

Následující kapitola se věnuje hledání a odstraňování chyb ve vašich aplikacích. Léty prověřená programátorská poučka říká, že v každém programu je alespoň jedna chyba. Ze začátku budou chyby i ve vašich aplikacích, a proto je dobré vědět, jak jim předcházet a jak je ošetřit.

Komunikace webových aplikací s uživatelem je obvykle založena na formulářích vložených do HTML stránky. V páté kapitole se proto podrobně seznámíme s možnostmi, které HTML nabízí pro tvorbu formulářů. Výklad je úzce provázán se způsoby, jak získané údaje zpracovávat pomocí PHP. Stranou nezůstane ani problematika správného rozdělení obsluhy formulářů mezi server (PHP) a klienta (JavaScript).

Převážná většina dnes provozovaných aplikací jsou různé (především podnikové) informační systémy. Jejich základem je vždy databáze, do které se ukládají všechny potřebné (a někdy i nepotřebné) informace. Problematice spolupráce PHP s databázemi se proto věnujeme velice důkladně v šesté kapitole. Součástí kapitoly je i stručný úvod do jazyka SQL, který je dnes standardem pro komunikaci s databázovými servery.

Po prostudování šesté kapitoly budete mít již tolik znalostí, že se můžete pustit do vývoje komplexních webových aplikací. Jako zdroj inspirace vám poslouží sedmá kapitola, která obsahuje ukázky řešení různých problémů pomocí PHP.

Jestliže mluvíme o komerčním využití Internetu, dostává se automaticky do popředí otázka bezpečnosti. Ta je mnohdy velmi podceňována, a proto jsme ji věnovali celou osmou kapitolu. Podrobně se zde seznámíte se způsoby, jak psát skripty, které neohrozí bezpečnost vašeho systému.

PHP by nebylo tím čím je (v současnosti asi nejlepším skriptovacím prostředím pro tvorbu dynamicky generovaných stránek), kdyby neobsahovalo rozsáhlou knihovnu funkcí. V deváté kapitole naleznete podrobný popis všech funkcí, včetně jejich parametrů, popisu jejich použití a samozřejmě praktických ukázek využití.

Desátá kapitola se věnuje protokolu HTTP a jeho rozšíření o cookies. Profesionál by měl znát vše a tedy i protokol, který ke své komunikaci používají prohlížeče a webové servery -- zvláště, pokud pomocí protokolu HTTP můžete aplikacím přidat zajímavé schopnosti.

Každý software je potřeba před jeho použitím nainstalovat a nakonfigurovat. A o tom je právě jedenáctá kapitola. Je zařazena až na konci, protože se často stane, že PHP je už na vašem systému nainstalováno a vy se o instalaci nemusíte starat.

PHP je na Internetu jako doma a není divu, že zde nalezneme mnoho zajímavých informačních zdrojů, které s PHP souvisí. Jejich přehled naleznete ve dvanácté kapitole. Kniha je uzavřena přehledem použité literatury a velice podrobným rejstříkem.

Co byste měli znát, než se pustíte do studia knihy? Nezbytným předpokladem je dobrá znalost jazyka HTML. Pro jeho nastudování vám mohu doporučit knihu HTML -- tvorba dokonalých WWW stránek. Pokud máte nějaké zkušenosti s programováním, určitě se vám budou hodit. Pokud ne, nevadí -- s trochou přirozené inteligence vše pochopíte.

V celé knize naleznete mnoho ukázkových aplikací a skriptů. Pokud si je chcete vyzkoušet, nemusíte je opisovat. Na adrese http://www.kosek.cz/php/ naleznete zdrojové texty všech ukázek. Kromě toho se zde pokusím zveřejňovat různé další ukázky využití PHP. Určitě zde naleznete materiál, který se bude podrobně věnovat práci s XML-dokumenty -- na tuto zajímavou problematiku nám v omezeném rozsahu knihy bohužel nezbyl prostor.

Doufám, že vám kniha dobře poslouží. Snažil jsem se ji napsat, jak nejlépe to šlo. V době psaní knihy nebyla originální dokumentace zdaleka kompletní, a tak jsem činnost mnoha funkcí musel luštit přímo ze zdrojových kódů. Tato práce je poměrně pomalá a zdlouhavá. Potvrdilo se však, že zdrojové kódy jsou nejlepší dokumentací -- na konec v nich naleznete vše. Doufám, že v této knize s mnohem menším úsilím naleznete vše, co potřebujete znát. Pokud se vše povede, bude kniha na pultech českých knihkupectví v době, kdy se na trhu objeví první knihy o PHP v angličtině.

I přes veškerou snahu se však člověk nevyvaruje chyb. Pokud v knize nějaké chyby naleznete nebo budete mít ke knize nějaké výhrady či připomínky, dejte mi vědět na adresu jirka@kosek.cz. Pomůžete tak zkvalitnit další vydání knihy.

Rád bych na závěr poděkoval především všem tvůrcům Open Source Software. Ukazuje se, že software vytvořený na nekomerční bázi, ke kterému jsou k dispozici zdrojové texty, je mnohdy mnohem kvalitnější než drahé komerční produkty. Děkuji na tomto místě všem lidem, kteří se podílejí na vývoji PHP. O tom, že jejich snaha není marná, svědčí více jak 200 000 serverů pracujících právě s PHP.

Můj dík patří i profesoru Knuthovi, který již před dvaceti lety vyvinul dosud v mnoha ohledech nepřekonaný sázecí systém TeX, který mnoho dalších dobrovolníků doplnilo o další podpůrné a užitečné programy.

Dík si zaslouží i nakladatelství Grada, zvláště pak šéfredaktor počítačové redakce Ruda Pecinovský, kteří podpořili vydání této knihy vybočující z řady ostatních, více komerčně a spotřebně, laděných titulů.

Pokud se vám kniha bude líbit, může zato i Lenka M. A. Třísková, která knihu pečlivě přečetla a zahrnula mě (nejen;--) řadou cenných připomínek.

Přeji vám příjemné a spadnutím počítače nerušené čtení knihy

Jirka Kosek

Praha -- Podolí, 26. ledna 1999

Poslední úprava 11. února 1999
© Jiří Kosek 1999