Přidání českých vzorů dělení slov do XSL Formatteru

XSL Formatter (AXF) je komerční FO procesor dostupný na adrese http://www.antennahouse.com/.

S českými fonty žádný problém není. Chceme-li, aby AXF i slova dělilo, stačí soubor cs.xml uložit do adresáře hyphenation v instalaci AXF.

České vzory dělení vytvořil na základě TeXových Martin Peřina.

© Jiří Kosek 2002
$Id$