Podpora češtiny pro FOP

FOP je open-source procesor formátovacích objektů. Na této stránce naleznete postup jeho počeštění – tedy přidání podpory pro české fonty a české vzory dělení slov.

Instalace pro FOP 1.1

Nová verze FOPu přináší mnoho novinek pro práci s fonty. Nejjednodušší způsob, jak používat české fonty, je nastavit FOP tak, aby uměl použít jakýkoliv font nainstalovaný na vašem počítači. Do souboru c:\fop-1.1\conf\fop.xconf stačí do prvního elementu fonts vložit prázdný element <auto-detect/> a tento konfigurační soubor pak použít pomocí parametru -c při spouštění FOPu.

Podporu pro dělení slov aktivujeme nakopírováním souboru fop-hyph.jar, který je dostupný uvnitř archivu na adrese http://sourceforge.net/projects/offo/files/latest/download?source=dlp, do adresáře c:\fop-1.1\lib.

Chceme-li, aby FOP zobrazoval české znaly i v genericky určených rodinách písem, musíme do konfiguračního souboru přidat ještě následující mapování:

<fop version="1.0"> ... <fonts> <substitutions> <substitution> <from font-family="serif"/> <to font-family="Times New Roman"/> </substitution> <substitution> <from font-family="serif" font-weight="bold"/> <to font-family="Times New Roman" font-weight="bold"/> </substitution> <substitution> <from font-family="serif" font-style="italic"/> <to font-family="Times New Roman" font-style="italic"/> </substitution> <substitution> <from font-family="serif" font-style="italic" font-weight="bold"/> <to font-family="Times New Roman" font-style="italic" font-weight="bold"/> </substitution> <substitution> <from font-family="sans-serif"/> <to font-family="Arial"/> </substitution> <substitution> <from font-family="sans-serif" font-weight="bold"/> <to font-family="Arial" font-weight="bold"/> </substitution> <substitution> <from font-family="sans-serif" font-style="italic"/> <to font-family="Arial" font-style="italic"/> </substitution> <substitution> <from font-family="sans-serif" font-style="italic" font-weight="bold"/> <to font-family="Arial" font-style="italic" font-weight="bold"/> </substitution> <substitution> <from font-family="monospace"/> <to font-family="Consolas"/> </substitution> <substitution> <from font-family="monospace" font-weight="bold"/> <to font-family="Consolas" font-weight="bold"/> </substitution> <substitution> <from font-family="monospace" font-style="italic"/> <to font-family="Consolas" font-style="italic"/> </substitution> <substitution> <from font-family="monospace" font-style="italic" font-weight="bold"/> <to font-family="Consolas" font-style="italic" font-weight="bold"/> </substitution> </substitutions> </fonts> ...

Instalace pro FOP 0.95

Postup je stejný jako pro verzi 0.93 (viz níže), pro úpravu konfigurace však použijte soubor fop-cs-0.95.zip.

Instalace pro FOP 0.93 (a snad i novější)

Instalace pro FOP 0.20.5 (a případně starší)

České vzory dělení vytvořil na základě TeXových Martin Peřina. Od FOPu verze 0.20.5 nejsou kvůli licenčním podmínkám české vzory přímo součástí distribuce a bohužel nefunguje možnost přidávat nové vzory dělení slov pomocí konfiguračního souboru userconfig.xml.

Pro použití českých vzorů dělení slov je potřeba je zkompilovat do binární podoby (to se dělá při kompilaci celého FOPu ze zdrojových kódů). Soubor cs.hyp jsem připravil a je rovněž součástí archivu, abyste nemuseli provádět kompilaci FOPu. Aby soubor s českým dělením slov FOP našel, je potřeba adresář hyph (s podadresářem hyph, ve kterém je soubor cs.hyp) přidat do CLASSPATH. Ukázku upraveného dávkového souboru fop.bat naleznete rovněž v archivu.

© Jiří Kosek 2002-2007
$Id$