Český korektor překlepů pro editory oXygen a XMLmind XML Editor

Níže popsaný postup umožňuje do vybraných editorů přidat korektor českých překlepů. Slovník korektoru je založen na datech z ispellu – ftp://ftp.vslib.cz/pub/unix/ispell/ zveřejněných pod GNU GPL licencí. Z tohoto důvodu se i výsledný slovník korektoru překlepů smí šířit podle pravidel definovaných v GNU GPL.

Instalace do XMLMind XML Editoru

Editor XMLmind XML Editor je poměrně oblíbený pro editování XML dokumentů (například DocBooku) ve skoro WYSIWYG režimu.

  1. Stáhněte si soubor cs.dar a uložte jej do adresáře spell v instalaci XXE. (Pozor na stahování souboru v IE. Některé verze IE se pokusí otevřít soubor jako ZIP archív. Abyste tomu zabránili, vyberte při ukládání typ souboru všechny soubory, a ne WinZIP nebo komprimovaná složka.)
  2. Spusťte editor.
  3. V libovolném otevřeném souboru nyní můžete spustit korektor překlepů pomocí funkce Nástroje -> Kontrolovat pravopis (Ctrl+Shift+S). V otevřeném dialogu pro kontrolu pravopisu vyberte v poli Jazyk variantu cs/default.
  4. Od této chvíle se bude kontrola překlepů provádět oproti českému slovníku slov. Aktuální jazyk můžete kdykoliv změnit.

Instalace do editoru oXygen

Editor oXygen je pokročilý textový editor s výbornou podporou různých XML technologií.

Pro novější verze oXygenu je možné použít i postup a slovníky na stránkách výrobce editoru.

  1. Stáhněte si soubor cs.dar a uložte jej do adresáře dicts v instalaci oXygenu. (Pozor na stahování souboru v IE. Některé verze IE se pokusí otevřít soubor jako ZIP archív. Abyste tomu zabránili, vyberte při ukládání typ souboru všechny soubory, a ne WinZIP nebo komprimovaná složka.)
  2. Spusťte editor.
  3. Změňte engine pro kontrolu pravopisu pomocí Options -> Preferences -> Editor -> Spell Check -> Spell Checking engine -> Java spell checker.
  4. V libovolném otevřeném souboru nyní můžete spustit korektor překlepů pomocí funkce Edit -> Check Spelling (F4). V otevřeném dialogu pro kontrolu pravopisu vyberte v poli Dictionary variantu Česky.
  5. Od této chvíle se bude kontrola překlepů provádět oproti českému slovníku slov. Aktuální jazyk můžete kdykoliv změnit.
© Jiří Kosek 2004
$Id$