Push parsery

 • nejznámější rozhraní SAX = Simple API for XML

 • každý důležitý prvek dokumentu je aplikaci předáván ve formě události

 • události:

  • startDocument, endDocument

  • startElement, endElement

  • characters

  • processingInstructions

 • pro každou událost můžeme definovat vlastní obsluhu

 • obsluha událostí má podobu třídy implementující rozhraní ContentHandler

 • SAX je de facto standard podporovaný v mnoha aplikacích

Obrázek 3. Princip push-parseru

Princip push-parseru