Pull parsery

 • části XML dokumentu čteme sekvenčně podle svých potřeb

 • přehlednější kód než v případě použití push-parserů (SAX)

 • implementace – XmlReader v .Net, StAX v Javě, …

// vytvoření parseru
XMLInputFactory f = XMLInputFactory.newInstance();
XMLStreamReader r = f.createXMLStreamReader("faktura.xml");

// zpracování celého dokumentu XML
while (r.hasNext())
{
 // přečtení dalšího prvku XML
 r.next();
 // zpracováváme jen elementy cena
 if (r.getEventType() == XMLStreamConstants.START_ELEMENT
   && r.getLocalName().equals("cena"))
 {
  // přečtení sazby DPH
  double sazbaDPH = Double.parseDouble(r.getAttributeValue(null, "dph")) / 100;
  // přečtení obsahu elementu cena
  double castka = Double.parseDouble(r.getElementText());
  // provedení výpočtu
  suma += castka;
  sumaDPH += castka * sazbaDPH;
 }
}

Obrázek 4. Princip pull-parseru

Princip pull-parseru