.Net

Obrázek 6. Nejdůležitější XML třídy .NETu a jejich vzájemné vztahy

Nejdůležitější XML třídy .NETu a jejich vzájemné vztahy