API pro práci s XML
-Úvod
-Sekvenční čtení
-Stromová reprezentace
-Generátory tříd
-Další API
-Podpora XML v jednotlivých jazycích
-Další informace