Ukládání a vyhledávání XML dat
-Ukládání XML dokumentů
-Dotazování
-XQuery
-Další zdroje informací