Vlastnosti

  • přehled všech vlastností je ve specifikaci

    • barvy, zarovnání, okraje, použité písmo, …

  • v XML musíme pro každý element určit způsob zobrazení:

    • display: block – blokové elementy = odstavce, nadpisy, …

    • display: inline – inline elementy = změna písma v odstavci, …