XML-Encryption

 • standard pro ukládání zašifrovaných dat do XML

 • šifrovat lze:

  • libovolná data

  • XML dokument

  • XML element

  • obsah XML elementu

 • podporuje několik algoritmů

Příklad 10. Ukázka části dokumentu zašifrovaného pomocí XML Encryption

<?xml version='1.0'?>
 <PaymentInfo xmlns='http://example.org/paymentv2'>
  <Name>John Smith</Name>
  <CreditCard Limit='5,000' Currency='USD'>
   <Number>
    <EncryptedData xmlns='http://www.w3.org/2001/04/xmlenc#sifra'
     Type='http://www.w3.org/2001/04/xmlenc#Content'>
     <CipherData>
      <CipherValue>A23B45C56</CipherValue>
     </CipherData>
    </EncryptedData>
   </Number>
   <Issuer>Example Bank</Issuer>
   <Expiration>04/02</Expiration>
  </CreditCard>
 </PaymentInfo>