Elementy a atributy

 • element, tag, počáteční tag, ukončovací tag, obsah elementu

 • elementy se nesmí křížit

 • tagy musí být spárované nebo má element prázdný obsah

 • kořenový element – obaluje celý dokument

 • atribut, název atributu, hodnota atributu

 • názvy elementů a atributů – přesná definice ve specifikaci XML

  • začínají písmenem, podtržítkem nebo dvojtečkou

  • další znaky jsou písmena, číslice, tečka, pomlčka, podtržítko, dvojtečka a některé další znaky

 • zápis vyhrazených znaků – pomocí entit (< & > ' ")