Komentáře

  • slouží pro vkládání poznámek nebo pro dočasné vyřazení části dokumentu

  • nesmí obsahovat -- a nemohou být navzájem vnořené

<!-- ukázkový komentář -->