Instrukce pro zpracování

  • instrukce pro zpracování = processing instructions

  • standardní způsob pro začlenění nestandardních dat

  • interpretace závisí na aplikaci:

    • připojování stylu k dokumentu

    • příkazy pro různé preprocesory

    • poslední pozice editace, ruční zlom řádky/stránky

<?xml-stylesheet href="styl.css" type="text/css"?>


<datum>
  <?php echo Date("d.m.Y")?>
</datum>


<?myDTP page-break?>