URI × URL × URN

 • URI se v XML používá k identifikaci jmenných prostorů a pro určení umístění externích entit

 • URI = URL + URN

 • URI = Uniform Resource Identifier

  • RFC 2396

  • schéma:specifická část

 • URL = Uniform Resource Locator

  • RFC 1738

  • identifikuje zdroj dostupný na určitém místě a určitým protokolem

  • FTP, HTTP, NNTP, Gopher, …

  • lze použít i relativní URL – při odkaz na zdroj ve stejném adresáři stačí použít jméno souboru

 • URN = Uniform Resource Name

  • RFC 2141

  • identifikuje zdroj nezávisle na jeho umístění

  • urn:druh URN:specifický identifikátor
  • např.:

   urn:ietf:rfc:2141
   urn:ietf:std:50